EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Komisyonlar

Bilgi İşlem Birimi Çalışma Grubu


Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu


Bölüm Web Sorumluları


Değer Tespit Komisyonu


Demirbaş Sayım ve İmha Komisyonu


Disiplin Soruşturması Komisyonu


Eğitim Öğretim Komisyonu


Fakülte Tanıtım Komisyonu


Fakülte Web Tasarım Komisyonu


Fakültemiz Atık Koordinatörlüğü Birim Alt Kurulu


Haber Bülteni Yayın Kurulu


Mordoğan Araştırma Uygulama ve Deneme İstasyonu Öğrenci Yatakhane Komisyonu


Muayene ve Kabul Komisyonu


Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu


Spor Etkinlikleri Çalışma Grubu


Staj İzleme Komisyonu


Tesis / Birim Sorumluları


Üretim ve Pazarlama Komisyonu


Yabancı Stajyerleri İzleme Komisyonu


Yayın Alt Komisyonu


Yemekhaneler ve Kafeteryalar Komisyonu


Yıl Sonu Hesapları İnceleme Komisyonu