Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Tarihçe ve Amaç

      Ziraat Fakültesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 20 Mayıs 1955 tarihinde kabul edilen ve 27 Mayıs 1955 tarihli ve 11940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6595 sayılı kanunla kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk iki fakültesinden birisidir.  Bornova Tarım Okulu’nun binasında 5 Kasım 1955 tarihinde öğretime başlayan Ziraat Fakültesi, 1969 yılında bugünkü kendi bina ve tesislerine taşınmıştır.

      Ege Üniversitesi Senatosu’nun 20 Mayıs 1958 tarihindeki oturumunda alınan 3 nolu karar ile Ziraat Fakültesi’nde 17 adet kürsü kurulmuştur. Daha sonra, 1750 sayılı kanunun 37.maddesine uygun olarak kürsüden bölüm sistemine geçilmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun gereği olarak hazırlanıp 18 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe giren Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca anabilim dallarından oluşan bugünkü yapı ortaya çıkmıştır.

      Günümüzde bünyesinde 10 adet bölüm (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi,Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni) bulunduran Ziraat Fakültesi; ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve pratik bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef almıştır.

      Bu çerçevede; tarımın tüm dallarına yönelik yüksek düzeyde eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve hizmet faaliyetlerinde bulunmaktadır. Fakültenin çalışma alanlarını toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

     Dünyanın saygın üniversite derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) 2023 yılı dünya üniversite alan sıralamasına göre Üniversitemiz “Tarım ve Ormancılık” alanında Türkiye’de 1., dünyada 200-250 bandında yer almıştır.

      Ayrıca, Fakültemiz Türkiye’de Ziraat Mühendisliği, Tarım Bilimleri eğitimi veren 47 kurum arasından, 10 bölümüyle birlikte akredite olan ilk ve tek Ziraat Fakültesi olma başarısını göstermiştir.

Tarihçe ve Amaç 2

 

Blok A

A Blok

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Bitki Koruma Bölümü

 
 
Blok B

B Blok

Dekanlık

İdari Birimler

Bahçe Bitkileri Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
Blok C

C Blok

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü

Zootekni Bölümü

Süt Teknolojisi Bölümü

 
 
Blok D

D Blok

Derslikler

Bilgisayar Merkezi

Prof. Dr. Feyzi ÖNDER konferans salonu

Öğrenci Toplulukları

EÜZF Öğrenci İşleri

 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ