Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Yemekhaneler ve Kafeteryalar Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Prof.Dr.Burçin ÇOKUYSAL Dekan Yrd. 28.02.2017 28.02.2018
  Doç.Dr.Hakan ADANACIOĞLU Başkan 28.02.2017 28.02.2018
  Arş.Gör.Dr.Elif ÖZER Üye 28.02.2017 28.02.2018
  Dr.M.Tolga ESETLİLİ Üye 28.02.2017 28.02.2018
  Arş.Gör.Filiz KINIKLI Üye 28.02.2017 28.02.2018
  Handan YILDIRIM Üye 28.02.2017 28.02.2018
  Remzi TOPUZ Üye 28.02.2017 28.02.2018