EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Staj İzleme Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Doç.Dr.Yaşar Tuncer KAVUT Başkan 06.01.2017 06.01.2018
  Arş.Gör.Dr.Arzu YAZGI Üye 06.01.2017 06.01.2018
  Arş.Gör.Dr.Ali Rıza ONGUN Üye 06.01.2017 06.01.2018