Çerez Örnek
canlı destek

Cartagena Yüksek Lisans Çift Diploma Programı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İspanya Cartagena Teknik Üniversitesi arasında Bahçe Bitkileri alanında Yüksek Lisans Derecesi İçin Çift Diploma Programı da yürütülmektedir. Bu çift diploma işbirliği “Bahçe Bitkileri” alanını kapsamaktadır. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda bu çift diploma programına katılanlar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans derecesine ek olarak Cartagena Teknik Üniversitesi Ziraat Mühendisliği “Yüksek Lisans” Derecesine sahip olacaklardır. Cartagena Teknik Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Teknik Okulu’nda çift diploma programına katılarak Yüksek Lisans Programından mezun olanlar ise “Cartegena Teknik Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği, Ziraat ve Gıda Bilimleri Araştırma ve Geliştirmesinde İleri Uygulamalar” konusunda Yüksek Lisans derecesi ve ilaveten Ege Üniversitesi’nde “Bahçe Bitkileri” alanında “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanacaklardır.

 

Ege Üniversitesi İle Cartagena Teknik Üniversitesi Arasında Bahçe Bitkileri Alanında Yüksek Lisans Derecesi İçin Çift Diploma Programına Ait Protokol

Bu çift diploma işbirliği “Bahçe Bitkileri” alanını kapsamaktadır.

a)    Protokolün taraflarının kabul ettikleri:

i.   Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda bu çift diploma programına katılanlar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans derecesine ek olarak Cartagena Teknik Üniversitesi Ziraat Mühendisliği “Yüksek Lisans” Derecesine sahip olacaklardır.

ii.  Cartagena Teknik Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Teknik Okulu’nda çift diploma programına katılarak Yüksek Lisans Programından mezun olanlar “ Cartegena Teknik Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği, Ziraat ve Gıda Bilimleri Araştırma ve Geliştirmesinde İleri Uygulamalar” konusunda Yüksek Lisans derecesi ve ilaveten Ege Üniversitesi’nde “Bahçe Bitkileri” alanında “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanacaklardır.

b)    Bu çift diploma programına katılan öğrenciler gerekli dokümanları hazırladıktan sonra aşağıda belirtilen Yüksek Lisans Programlarına başvurabileceklerdir.

i.   Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı (Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)

ii.   Ziraat ve Gıda Bilimleri Araştırma ve Geliştirmesinde İleri Uygulamalar Yüksek Lisans Programı,

    Çift taraflı diploma programına öğrenci seçiminde, her iki üniversite kendi ölçüt ve kurallarını kullanma hakkına sahiptir.

c)      Çift diploma programına katılan öğrenciler değişimde oldukları yarıyılları kapsayacak öğrenci harçlarını kendi üniversitelerine ödeyeceklerdir. Öğrenciler gittikleri üniversitenin öğrenim harcından muaf olacaklardır.

I.          Çift Diploma Programının Uygulanması

II.1.     Çift Diploma Verilmesindeki Kurumsal Kurallar ve Şartlar

Çift Diploma Programı’nın uygulanmasında izlenecek yöntem aşağıda belirtilmiştir.

1. Ortak Programın dili İngilizce'dir.

2. Bu programa Ege Üniversitesi tarafından kabul edilecek öğrencilerin Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu sınavından en az 75, KPDS-ÜDS sınavlarından 55 yada Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan buna eşdeğer bir puan alması gerekir.

3. Programa katılan her öğrenci birinci dönemin başından itibaren her iki üniversitede birer danışmana sahip olmalıdır.

4. a.Öğrenciler ve danışmanları üniversiteler arasında yarıyıllardaki ders dönemlerinin dağılımından sorumludurlar. Bununla beraber öğrencilerin ilk yarıyıl/yılını kendi üniversitelerinde geçirmeleri tavsiye edilir.

b.Yüksek lisans eğitimi süresince öğrencilerin toplam 120 AKTS kredi alması zorunludur. Değişim öğrencilerinin UPCT’de minimum 28 AKTS ve Ege Üniversitesinde 30 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Bu krediler ders, seminer, tez çalışması, özel sektörde eğitimler ile tamamlanabilir (Ek I, II, III).

c.Zorunlu dersler ve öğrencilerin alması gereken derslerin düzenlenmesi her eğitim yılının başında programa ortak üniversiteler tarafından belirlenir.

d.AKTS kredileri her iki tarafın kabul etmesi halinde İspanya Cartagena Teknik Üniversitesi adına YÖK tarafından tanınan İspanyadaki üçüncü bir üniversiteden alınabilir. Bu kredi gerekli toplam kredinin 1/3’ünden fazla olmamalıdır.

5. Notlandırma ECTS not sistemine (A’dan F’ye kadar) göre yapılmalıdır.

6. Programın süresi 4 yarıyıldır.

7. Öğrenciler her bir dönem içinde öğrenim görmekte olduğu taraf üniversitelerin kural ve yönetmeliklerine tabidirler. Buna bağlı olarak öğrencilerin toplam süre, kabul, kayıt dondurma ve uzatma işlemleri taraf üniversitelerin kurallarına göre belirlenir.

8. Tez çalışması tamamlanınca, öğrenciler tezlerinin bir kopyasını her iki üniversiteye sunmalıdır.

a. Ege Üniversitesine ve UPCT’ye sunulacak tez İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır.

b. Tez savunma sınavına her iki danışmanın da katılması tavsiye edilir.

c. Tez savunma sınavı, öğrencinin danışmanlarının ortak kararına göre İzmir veya Cartagena’da gerçekleştirilebilir.

II. 2. Çift Diploma Verilmesine İlişkin Bireysel Koşullar

Öğrenciler her iki üniversitede gerekli kredileri başarı ile tamamladıktan sonra her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma verilir. Her iki diplomada da öğrencinin tamamladığı ortak programın adı açıkça belirtilir. Öğrenciler, çift diplomaya yönelik uluslar arası ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

II. 3. Koordinasyon İle İlgili Müfredat ve Sınav Prosedürü

1. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve UPCT kendileri tarafından sunulan değişim programını her değişim yılında, yarıyıl başlangıcından 3 ay önce duyurmakla görevlidir. 

2. Değişim dönemi boyunca bütün öğrenciler konuk oldukları üniversitedeki eğitim ve sınav uygulama koşullarına uymak ile yükümlüdür.

3. Değişim yılı süresince ilk sınavlara katılmayan veya başarısız olanların telafi sınavları ile ilgili konular öğrencinin kendi üniversitesi tarafından çözülecektir.

4. Programa katılan öğrenciler her iki üniversitede diğer akademik ve akademik olmayan kurallara uymak ve “iyi akademik duruş” standartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Üniversiteler her öğrenciye kendi üniversitelerinin kural ve yönetmeliklerini kendi dilinde ve İngilizce olarak vereceklerdir. Üniversitenin genel kurallarını ihlal eden öğrencilerin bu davranışları verilen hakların geri alınması ve hatta değişim programından çıkarılması ile de sonuçlanabilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ