Çerez Örnek
canlı destek

ADAU Çift Diploma Programı

Alanında yine bir ilk’e imza atan üniversitemiz, Azerbaycan’da tek tarım üniversitesi olarak faaliyet gösteren “Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU)” ile çift diploma imkanına sahip bir eğitim programını hayata geçirmiştir. Bu program ile ziraat sektörü ve paydaşları içerisindeki işgücünü geliştirmek, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU)’nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sunulması amaçlanmıştır.

“Çift Diploma Programı”na ilişkin. ADAU tarafından hazırlanan tanıtım broşürleri ve ADAU’ya eğitim vermeye giden akademisyenlerimiz.

Uluslararası platformda öncü nitelikte olacak ve “Ziraat Mühendisliği Alanında Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı” adıyla gerçekleşecek bu protokol, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim programlarına eşdeğer ve eş zamanlı olarak yürütülecektir. Bu doğrultuda eğitim-öğretim modeli, yöntemleri ve ölçme-değerlendirme uygulamaları da eşdeğer niteliktedir. Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerini içeren programda eğitim süresi dört (4) yıl ve toplam kredisi 240 AKTS olarak belirlenmiştir. Adaylar arasından sınavla belirlenecek her bölüm için 30’ar kişi olmak üzere toplamda 120 nitelikli öğrenci bu programda 3 yıl Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU)’nde, 4. yıl ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde eğitim göreceklerdir. Fakülte bünyesinde görevlendirilen öğretim üyesi ve elemanları Azerbaycan’da verilecek eğitime katılacaklar ve Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU)’nin fiziki altyapısı ve sosyoekonomik olanaklarından yararlanacaklardır. Benzer biçimde 4. Yıl eğitimleri için üniversitemize Azerbaycan’dan gelecek öğrenciler de Ege Üniversitesi bünyesindeki tüm imkanlardan yararlanabileceklerdir.

Harita üzerinde var olan coğrafi sınırlara rağmen “İki Devlet, Tek Millet” ülküsünde pek çok alanda birlikte hareket eden Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak bir tarihe sahip olması, her iki ülkenin de geleceğe olan yatırımlarını sistematik yaklaşımlar çerçevesinde işbirlikleri ile perçinlemek istemesine sebep olmuştur. Hayata geçirilmesi planlanan bu eğitim programı iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesi, kuvvetlendirilmesi ve işbirliklerinin çoğaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte alanında faaliyete geçecek ilk uluslararası eğitim programı olması, Ege Üniversitesinin kendi bilgi birikimini ve tecrübesini ihraç edebilen bir kurum niteliği kazanması açısından da ülkemiz ve Ege Üniversitesi ailesi için bir gurur kaynağıdır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ