Çerez Örnek

Doç. Dr. İsmail PAYLAN

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. İsmail PAYLAN
Tel : (232) 311 26 01 - (232) 388 18 60
E-posta : ismail.paylan@ege.edu.tr

HAKKINDA

Balıkesir’de doğmuş, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde Fen Bilimleri alanında İngilizce ve Almanca eğitim almıştır (1997). Lisans öğrenimini 2003 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde tamamlamış, 2004 yılında Bayer CropScience şirketinde AR-GE alanında çalıştıktan sonra, 2005 yılında mezun olduğu bölüme “Araştırma Görevlisi” olarak atanarak, akademik yaşamına başlamıştır. Lisansüstü eğitiminin bir bölümünü CIHEAM Bari ITALIA - Mediterranean Agronomic Institute of Bari’de gerçekleştirmiş ve Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2007 yılında yüksek lisans, 2011 yılında Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2013 yılında “Yardımcı Doçent”, 2018 yılında “Doçent” unvanlarını almıştır.

Avrupa Birliği IPA, AB Erasmus Mundus , TUBİTAK, TAGEM ve BAP gibi Ulusal ve Uluslararası çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40’ın üzerinde projede yürütücü ve araştırıcı olarak çalışmıştır. Şu an devam eden “Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu (S-Atp)” isimli TUBİTAK 1004 ve “NEETs in the Seed Sector: Seed Training Programme” isimli AB IPA-II projelerinin yürütücülüğünü ve koordinatörlüğünü yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal çeşitli bilimsel etkinliklerin bilim ve düzenleme komitesinde görev almış, ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış, yüksek lisans ve doktora tez yöneticiliğinin yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük yapmış, “Bitki Viroid Hastalıkları” ve “Tohum Bilimi ve Teknolojisi I-II” isimli 2 kitap yazmıştır.

COST (European Cooperation in Science and Technology) kurumunda uluslararası projelerin değerlendirilmesinde Uzman olarak görev yapmaktadır. 2022 yılından itibaren Merkezi İsviçre’nin Zurich şehri olan “The International Seed Testing Association- ISTA” üyesi olarak Ege Üniversitesi’ni temsil yetkisi olan Paylan, SST, SHC, SSAG gibi alanlarında çalışmaktadır. 2020 yılından itibaren Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Paylan, 2015-2018 yılları arasında “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü” Başkan Yardımcısı”, 2015-2018 yılları arasında “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2018 ve 2019-2021 yılları arasında “Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Ocak 2024’de “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı”, Ocak 2021’de “Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü” olarak atanmıştır ve bu görevlerine devam etmektedir. Tohum Patolojisi, Bitki Virüs Hastalıkları ve Moleküler Biyoloji konularındaki bilimsel çalışmalarını sürdürmekte, ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ