Çerez Örnek

Eğitim ve Öğretim

        Fakültemizde eğitim-öğretim yarıyıl (sömestre) sisteminde uygulanmaktadır ve süresi 4 yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı olup, hazırlık sınıfında okumayan öğrenciler 1. sınıfta her iki dönem yabancı dil dersi görmek zorundadır.

       Fakültemizde 10 farklı Lisans Programı’nda;

        - Bahçe ve tarla bitkileri üretimi ve ıslahı, hastalıklar-zararlılar-yabancı otlar, süt ve süt ürünleri teknolojisi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafazası, toprak-su-bitki ilişkileri, bitki besleme ve gübreleme, tarım ekonomisi, tarımsal politikalar, tarımsal yayım, tarım alet ve makinaları, hayvansal üretim ve ıslah vb. konularda teorik, teknik ve pratik bilgiler kazanmış Ziraat Mühendislerinin,

      - Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını bağlantılı olarak ele alan, biyolojik temele dayalı arazi kullanımı ve planlama düşüncesi içinde ekonomik ve estetik ortamlar yaratan, doğa-kültür ve ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz edebilen, yapısal ve bitkisel anlamda düzenleme, yenileme ve bakım hizmetleri verebilecek Peyzaj Mimarlarınınyetiştirilmesi hedeflenmiştir.

     Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren Fakültemizde, şu anda 2000’nin üzerinde lisans öğrencisi eğitim-öğretim görmektedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretim sisteminde bağıl not değerlendirmesi geçerlidir.

     Fakültemizdeki tüm bölümlerde ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Bugün Fakültemize bağlı anabilim dallarında 500’ün üzerinde lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.

   Fakültemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren lisans öğrencilerimizin zorunlu stajı, iki döneme ayrılmıştır. Fakültemiz 2.sınıf öğrencileri 10 günlük stajını, Menemen’de bulunan Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yapmak zorundadır. Bu stajını başarı ile tamamlayanlar 3.sınıfta 35 günlük stajını Bölümlerinde yada ilgili kamu-özel kurum/kuruluşlarda yapabileceklerdir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ