canlı destek

SmartAgriHubs Projesi ile Tarımda Dijital Dönüşüm Semineri

AB Horizon 2020 tarafından desteklenen ve Wageningen Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen; mükemmellik, sürdürülebilirlik ve başarıya adanmış bir tarımsal yenilik ekosistemi geliştirerek Avrupa tarımının sayısallaştırılmasını gerçekleştirmeyi hedefleyen SmartAgriHubs projesi ile Tarımda Dijital Dönüşüm konusunda faaliyet gösteren paydaşlar kümelenmesi kapsamında Smart AgriHubs Projesi Güney Doğu Avrupa Direktör Yardımcısı Viorel D. Marin tarafından 17 Ekim 2019 Perşembe 10:30’da Dekanlık Konferans Salonu’nda ”SmartAgriHubs – Connecting The Dots for Digital Transformation of Agri-food” - (SmartAgriHubs – Tarım ve Gıda Sektörünün Dijital Dönüşümünde Rol Alan Paydaş Ağı) konulu seminer sunulmuştur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ