EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Yapay Zeka Alanında Ulusal Strateji Arayışları