Çerez Örnek

Haber Bülteni Yayın Kurulu

  Adı ve SOYADI Görevi 
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Doç. Dr. Fulsen ÖZEN Başkan 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Hakan GEREN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ  Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YÜRDEM  Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Emrah ÖZÇAKAL  Üye 17.02.2023 30.04.2024

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ