Çerez Örnek

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi 
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Doç. Dr. Fulsen ÖZEN Başkan 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZSARI Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Gülce YAMAN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Elif ÖZER Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Fatih ÖZDEN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Erkan URKAN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Esin DERİ Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Özlem AKBAŞ Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. N. Tuba BARLAS Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Ekin VAROL Üye 17.02.2023 30.04.2024

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ