Çerez Örnek

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi 
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Doç. Dr. Fulsen ÖZEN Başkan 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Yüksel TÜZEL Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. F. Nezahat ALAYUNT Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. A. Behiç TEKİN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Engin NURLU Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Nayil DİNKÇİ Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. M. Özgür TATAR Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Muazzez CÖMERT ACAR Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Arzu YAZGI Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. Öğr. Üyesi Veysel BAY Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. Öğr. Üyesi Deniz İŞTİPLİLER Üye 17.02.2023 30.04.2024

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ