Çerez Örnek

Yayın Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi 
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI  Başkan 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Adnan DEĞİRMENCİOĞLU Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof.Dr. Cem KARAGÖZLÜ Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Fatma AYKUT TONK Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Gülfem ÜNAL   Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Arzu YAZGI  Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Ali Rıza ONGUN Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. İpek ALTUĞ TURAN       Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Doç. Dr. Çağrı KANDEMİR Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. Öğr. Üyesi Havva Ece SALALI  Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. Öğr. Üyesi Emrah ZEYBEKOĞLU  Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. İlkay ALKAN   Üye 17.02.2023 30.04.2024

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ