Çerez Örnek

Mesleki Gelişim Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi 
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Doç. Dr. Fulsen ÖZEN Başkan 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Elif ÖZER  Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Duran GÜLER Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZSARI Üye 17.02.2023 30.04.2024

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ