Çerez Örnek

Mordoğan Araştırma Uygulama ve Deneme İstasyonu Komisyonu

  Adı ve SOYADI Görevi 
G.Baş.Tar.
G.Bit.Tar.
  Doç. Dr. İsmail PAYLAN Başkan 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. Ferit TURANLI Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA Üye 17.02.2023 30.04.2024
  Dr. Öğr. Üyesi Bülent YAĞMUR Üye 17.02.2023 30.04.2024

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ