canlı destek

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Dikkatine

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Ege Üniversitesi Senatosun 7/12/2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine; daha önce hiç alınmamış dersleri bulunanlar ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya başarısız olunan derslere iki sınav hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Buna göre;

  1. Daha önce ilan edilen ek sınavlara geç başvuru nedeniyle bir kere girip başarısız olunan dersler için bir sınav hakkı,
  2. Daha önce başvurmayan öğrencilere veya başvurduğu halde sınavlara girmeyen öğrencilere iki sınav hakkı,
  3. Daha önce başvuruda bulunup devamsız ve başarısız dersleri için sınavlara giren, ancak hiç alınamamış derslerin sınavlarına giremeyen öğrencilere bu dersler için iki sınav hakkı verilecektir.

Daha önce iki sınav hakkı verilen ve sınavlara girip başarısız olan öğrenciler sınavlara giremez.

Stajlar ile tamamen uygulamalı veya uygulaması olan derslerin nitelikleri gözetilerek sınavın ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına Fakültemiz Yönetim Kurulu karar verecektir.

 

Başvuru ve Sınav takvimi:

Başvuru: 20.12.2021 – 14.01.2022 tarihleri arasında

  1. Sınav hakkı: 24.01.2022 – 04.02.2022 tarihleri arasında
  2. Sınav Hakkı: 07.02.2022 – 11.02.2022 tarihleri arasında

 

Bu durumda olan öğrencilerin Dekanlığımıza veya egeziraatf@gmail.com adresine dilekçeyle veya kimlik.ege.edu.tr adresinin Genel Başvurular kısmından başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ