canlı destek

TUBITAK BIGG Green

Ziraat Fakültesi öğrenci, akademisyen ve araştırmacıları için TUBITAK BIGG Green adı ile özel bir çağrıya çıktı!

BIGG Green kapsamında Yeşil Büyümeye hizmet eden Ar-Ge ve Inovasyon temelinde yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek.

Üzerinde çalıştığınız araştırma çıktılarınızın aşağıdaki başlıklardan birine dahil olabileceğini düşünüyorsanız ürünleştirme desteği için TUBITAK BIGG programına başvuruda bulunarak %100’ü hibe olarak verilen 200.000 TL’lik tohum sermaye desteği alabilirsiniz.

· Tarımsal Üretimde Tehlikeli Pestisit, Anti-Mikrobiyallerin Kullanımının Azaltılmasına, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar

· Organik Tarım Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar

 · Tarımsal Üretimde Kimyasal Gübre Kullanımının Azaltılmasına Katkı Sağlayacak Çözümler

· Tarımsal Üretimde ve Gıda Sektöründe Atık ve Artıkların Geri Dönüşümünün Sağlanmasına ve Tekrar Değerlendirilmesine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar

· Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Sera Gazı Salınımlarının Azaltılması Amacıyla Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Çölleşme/Arazi Tahribatıyla Mücadele Çalışmalarında Karbon Depolama İşlevlerine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar

· Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İçin Tutulan Karbon Miktarının Tespit Edilmesi ve Karbon Stoklarındaki Değişimlerin İzlenmesine Yönelik Uygulamalar

· Gıda Zincirinin Her Aşamasında (Birincil Üretimden Tüketime Kadar) Gıda Kayıplarını ve İsrafını Azaltmak Amacıyla Sürdürülebilir Gıda Üretim ve Ambalaj Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

· Tarım ve hayvancılık atıklarının değerlendirilerek yakıt, ısı, elektrik ve organomineral gübre (biyogübre) gibi katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik çözümler

· Atık ve artıkların geri dönüşümü ile ilgili gübre elde etme teknolojilerinin geliştirilmesi

 

Başvuru sürecinizde Ege Teknopark ve EU EBILTEM-TTO’nun deneyimli personellerinden alacağınız tüm destekler ücretsiz olacaktır.

Sorularınız için girisimcilik@egeteknopark.com.tr adresine ulaşabilir, başvuru alanlarının detaylı kırılımları için çağrı dokümanına https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/bigg-yesil_buyume_cagrisi_duyurusu_23082021.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2021

Başvuru Linki: https://www.biggege.org/


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ