canlı destek

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) HAKKINDA DUYURU

 

Fakültemiz öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında (Kayıt yenileme işlemleri OBYS üzerinden 4 Ekim 2021 tarihinde saat 08:00’dan itibaren başlayacaktır); Ders Değişiklik (Ekle-Sil) İşlemleri ise 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/2021-2022_%20lisans_onlisans_kayityenileme_ekle_sil_%20ilani.pdf

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimiz akreditasyon kapsamında güncellenen eğitim planlarına tabi olacaklarından 2020 veya öncesindeki yıllarda kayıt yapan öğrencilerin Fakülte Kurulumuzca kabul edilen aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir:

 

  1. Öğrenicinin başarısız olduğu bir dersin AKTS kredisi düşürülmüş ise öğrencinin dersin eski halinden, AKTS kredisi yükseltilmiş ise dersin yeni halinden sorumlu tutulması uygun görülmüştür.

 

  1. Öğrencinin başarısız olduğu dersin dönemi değişmiş ise (dersin güz yarıyılından bahar yarıyılına ya da bahar yarıyılından güz yarıyılına alınmış olması durumunda); sadece 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Kararıyla, ders başka bölümde açılmış ise öğrencinin dersi o bölümden alabilmesi, başka bölümde o ders açılmamış ise dersin açılması uygun görülmüştür.

 

  1. Öğrencinin başarısız olduğu veya hiç alamadığı bir ders kaldırılmış ise sadece 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Kararıyla, ders başka bölümde açılmış ise öğrencinin dersi o bölümden alabilmesi, başka bölümde o ders açılmamış ise dersin açılması. Tabi olduğu eğitim planından kaldırılan bir dersten 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı sonunda başarılı olamayan bir öğrencinin sonraki yıllarda kayıtlı olduğu Bölüm tarafından uygun görülen dersi alması (Bu dersin AKTS kredisinin en az kaldırılan dersin AKTS kredisi kadar olması gerekmektedir) uygun görülmüştür.

 

  1. Öğrencinin tabi olduğu eğitim planında bir ders alt sınıftan üst sınıfa alınmış ise (kayıt yenileme esnasında sistemde ders öğrencinin alması gereken ders olarak görüneceğinden)  kayıtlı olduğu Bölüm tarafından uygun görülen dersi alması (Bu dersin AKTS kredisinin en az üst sınıfa alınan dersin AKTS kredisi kadar olması gerekmektedir) uygun görülmüştür.

 

  1. Eğitim-Öğretim dönemi başladıktan sonra ortaya çıkabilecek ve burada öngörülemeyen istisnai durumlar için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün uygun göreceği derslerin aldırtılması uygun görülmüştür.

 

Öğrencilerimizin bu tür işlemler için Danışman öğretim üyeleri ile irtibata geçmeleri; akabinde 22 Ekim 2021 tarihine kadar dilekçe ve form ile Dekanlığımıza başvurmaları veya belgelerini egeziraatf@gmail.com adresi üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir. 

 

Fakültemize yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibak işlemleri henüz tamamlanmadığından, kayıt yenileme haftasında ders seçimi yapmak suretiyle kayıtlarını yenilemeleri, intibak olmak istedikleri sınıfın derslerini takip etmeleri ve Ders değişiklik haftasında sistem üzerinden veya formla ders değişikliklerini yapmaları gerekmektedir.

 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILI BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DİLERİZ.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ