canlı destek

2020-2021 Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Öğretim Süreci

2020-2021 YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ

(Kayıt Yenileme, Ekle/Sili,  Staj)

-Kayıt Yenileme ve Danışman Onayı: 18 Mart 2021 Perşembe

-Ekle/sil işlemleri ve Danışman Onayı: 01 Nisan 2021 Perşembe

Not: Kayıt Yenileme işlemlerinde öğrencilerin kayıtlanmak istedikleri dersleri,  Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde (OBYS)  Açılan Dersler menüsünden seçerek Danışman Onayına sunmaları gerekmektedir.

 -Ders kayıt işlemleri için sistem mesai saatleri dışında ve Fakültemiz için belirlenen 18 Mart 2021 tarihi dışında 19-20 ve 21 Mart’ta açık olacaktır.

-öğrencileriminiz sorun yaşamamaları için işlemlerini hafta içi takvimde belirtilen günlerde yapmaları önem arz etmektedir.

Öğrencilerimiz ders kayıt işlemlerine ilişkin soru ve sorunlarını için;

 Mesai saatleri içinde; öncelikle Akademik Danışmanları ile iletişime geçmeleri, çözüme ulaşılamaması durumunda sorunlarını Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna iletmeleri, sorunun devamı haline Üniversitemiz Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaşmaları gerekmektedir veya canlı destek sistemi üzerinden sorunlarını iletmeleri gerekmektedir.

-Fakültemiz Bölümlerinde lisans düzeyinde teorik ve uygulama derslerin tümü uzaktan öğretim yoluyla, Fakültemizin ilan edeceği ders programı çerçevesinde Ege Üniversitesinin “ Ege Ders” başta olmak üzere çevirim içi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak eş zamanlı etkileşimli (senkron) olarak yapılmasına,

-Stajların ödev, proje, rapor vb. olarak yapılabilmesine, bununla birlikte zorunlu hallerde birimlerin ilgili kurul kararı ve Senato onayıyla yüz yüze uygulamalı olarak yapılabilmesine, yüz yüze yapılması durumunda öğrencinin yazılı onayının alınmasına karar verilmiştir.

NOT: Yukarıda alınan kararların 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı için salgının seyrine göre Ege Üniversitesi Senatosu ve Ziraat Fakültesi “Fakülte Kurulu” tarafından yeniden değerlendirileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ