Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Atama ve Yükselmeler

             Kutlama 

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa GÜMÜŞ ’e görevinde başarılar dileriz..

Prof.Dr. Mustafa GÜMÜŞ

Lisans Eğitimi’ni EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nde, 1989 yılında tamamlamış, 1992 yılında “Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Macrosiphum euphorbiae (Thom) (Aphididae)’ nin Mevsimsel Populayon Yoğunluğuna Etkisi Üzerinde Araştırmalar” isimli Yüksek Lisans çalışmasını, 1998 yılında “İzmir İlinde Biberlerdeki Viral Hastalık Etmenlerinin ve Oranlarının Saptanması ve Bazı Biber Çeşitlerinin Bu Virüslere Reaksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar” isimli Doktora çalışmasını EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1992 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevini 2001 yılında aldığı “Yardımcı Doçent” ve 2007 yılında aldığı “Doçent” unvanı ile sürdürmüştür. Çalıştığı bu süre içinde “The Course on Plant Virus Diagnosis”, “The Course on The use of Electron Microscopy in Plant Virology”, “The Second International Course on Protected Cultivation of Crops” ve “ isimli uluslararası kurslara katılmıştır. İtalya Hükümetinin verdiği bursla iki ay Bari şehrinde bulunan CIHEAM-IAM’ da misafir araştırıcı olarak bulunmuştur. Bitki virüs hastalıklarının moleküler serolojik ve biyolojik yöntemlerle tanılanması, tohumla taşınan viral hastalıklar konularında çalışmaktadır. Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Bilimsel Araştırmalar Komisyonu gibi idari işler yanında aynı zamanda, 1996-2000 ve 2008-2014 yılları arasında Türkiye Fitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2014 yılında “Profesör” unvanı alan Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ, evli ve bir çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Şule IŞIN' ı kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Şule IŞIN

1964 yılında Akhisar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1985 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1986 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve aynı Anabilim Dalında Doktora çalışmalarına başladı. 1995 yılında "Ege Bölgesinde Yapılmış Bazı Gübre Denemeleri Sonuçlarına Göre Üretim Fonksiyonlarının Elde Edilmesi ve En Ekonomik Gübre Kullanım Düzeyinin Belirlenerek Üreticilerin Uygulamaları İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamladı ve Doktor unvanı aldı. 1997 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2007 yılında Doçent, 2014 yılında da Profesör ünvanını aldı. IŞIN ingilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk annesidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama 

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi H.Hüsnü KAYIKÇIOĞLU' nu kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

1976 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a gitti. Silivri Lisesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nde başladığı lisans öğrenimini 1998 yılında tamamlayarak "Ziraat Mühendisi" ünvanını kazandı. Yine aynı yıl EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2000 yılında Toprak Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002' de Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak "Ziraat Yüksek Mühendisi" ünvanını kazandı. 2003 yılında EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda başladığı Doktora eğitimini 2009 yılında tamamlayarak "Bilim Doktoru" ünvanını kazandı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak amacıyla kısa süreli Polonya' da bulundu. 2014 yılında "Üniversite Doçenti" ünvanı alan Doç. Dr. H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, "Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası" konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan KAYIKÇIOĞLU, İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı Sercan PAZARLAR’ ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Sercan PAZARLAR

1990 yılında İzmir’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2008 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Ocak 2014 tarihinde Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim dalına ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak atandı ve yüksek lisans eğitimine halen burada devam etmektedir

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Rüştü Efe OKŞAR' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. R. Efe OKŞAR

27.11.1989'da İzmir'de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir'de aldı. 2008 yılında EÜ Ziraat Fakültesi'ni kazandı ve 2011-2012 döneminde fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2012 yılında yüksek lisansına başladı. 2013 yılında "Araştırma Görevlisi" olarak Bahçe Bitkileri Bölümü'nde göreve başlamış olup; halen görevini sürdürmektedir. 

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Elemanı Çağrı KANDEMİR' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Çağrı KANDEMİR

İzmir'de 1984 yılında dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 2003 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne girmiştir. 2009 yılında lisans öğrenimini bitirmiş, 2011 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne "Araştırma Görevlisi" atanarak, akademik yaşama başlamıştır. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans öğrenimini 2013 yılında tamamlamış, ardından 2013 yılında Doktora öğrenimine başlamıştır. Halen akademik çalışmalarına ağırlıklı olarak "Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı" branşında devam etmekte, iyi derecede İngilizce bilmekte, bilim dalı ile ilgili SCI ve hakemli dergilerde yayını bulunmaktadır. 

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Kamer Betül ÖZER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Kamer Betül ÖZER

7 Mayıs 1970 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretimini Bursa Setbaşı İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Karşıyaka Gazi Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1988 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne girdi. 1992 yılında mezun oldu ve 1993 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında "Kuru İncir Meyvelerinde Aflatoksin, Okratoksin-A ve Psoralen Oluşumu Üzerinde Araştırmalar" isimli Yüksek Lisansını, 2003 yılında "Satsuma Mandarini (Citrus unshiu March.)'nde Tuzluluk Stresinin Biyokimyasal ve Histolijik Düzeyde İncelenmesi"  isimli Doktorasını tamamladı. 2013 yılında doçent ünvanını alan Kamer Betül Özer bir erkek çocuk sahibidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Deniz İŞTİPLİLER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Deniz İŞTİPLİLER

Deniz İŞTİPLİLER, 1987 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2005 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nde üniversite öğrenimine başladı ve bu bölümden 2010 yılında mezun oldu ve aynı bölümde Bitki Islahı ve Genetiği bilim dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2011 yılında IAESTE öğrenci değişim programı çerçevesinde Almanya Justus Liebig Üniversitesi'nde 2 aylık yaz stajı yaptı. 2012 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayıp aynı bölümde Bitki Islahı ve Genetiği bilim dalında doktora öğrenimine başladı. 2013 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevi yürütmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Behçet KIR' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Behçet KIR

15.01.1973 tarihinde Denizli'de doğdu, ilk ve orta öğrenimimi Ankara'da, lise öğrenimimi Mersin'de tamamladı. 1990 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu.1994 yılında EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi almaya hak kazandı ve Yabancı Diller Bölümünde 1 yıl süreyle İngilizce eğitimi aldı. 1996 yılında açılan sınava katılarak Tarla Bitkileri Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında Yüksek Lisans,  2006 yılında da Doktora eğitimini başarıyla tamamladı. 2013 yılında da Doçent unvanını almış olup halen bu bölümdeki görevime devam etmektedir. Uzmanlık Alanı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri olan Behçet KIR İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Emre İLKER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Emre İLKER

Emre İlker 19 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise (Suphi Koyuncuoğlu Lisesi) öğreniminin ardından 1990 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1996-2000 yılları arasında yüksek lisans ve 2000 -2005 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Kısa sürelerle çeşitli yurt dışı toplantı ve çalıştay etkinliklerine katıldı. 2005 yılında ERASMUS programı dahilinde 1 ay için Justus Liebig Üniversitesi – Giessen'de bulundu. 2013 yılı Mayıs ayında Doçent unvanını kazandı ve Halen Doç. Dr. unvanı ile EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve beş yaşında ikiz çocukları vardır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Özer Hakan BAYRAKTAR' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR

Doç. Dr. Özer Hakan Bayraktar 1971 yılında Amasya'da doğdu. İlköğrenimini Durağan (Sinop), orta öğrenimini ise İzmir'de tamamladı, 1989 yılında Ezine (Çanakkale) Lisesi'nden mezun oldu. 1990 yılında Lisans Öğrenimine başladığı EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu ve E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1997 yılında "Ölü Tavukların Kompost Yöntemiyle Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışması ile "Ziraat Yüksek Mühendisi" unvanını aldı. 1997 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde doktora öğrenimine başladı ve Tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 2004 yılında ise Daimi Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı ve "Işık Dalga Boyunun Etlik Piliç Performansına Etkileri" konulu tez çalışması ile "Doktor", 2013 yılında ise "Üniversite Doçenti" unvanı aldı. Halen EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi çalışmakta olan, Özer Hakan Bayraktar evli ve iki çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa BOLCA ' ya görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

1969 yılında Uşak'ta doğdu. İlkokulu Antalya, Orta öğrenimini Malatya ve Lise Öğrenimini Çanakkale ilinde tamamladı. 1986 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra sırasıyla 1993 yılında "Yüksek Mühendis", 1998 yılında "Doktor", 2003 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Üniversite Doçenti" ve 2013 yılında da Profesör unvanlarını aldı. EÜ Ziraat Fakültesinin çeşitli birimlerinde görevler aldı/almaktadır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.

Uzmanlık ve çalışma alanları; Toprak Genetiği ve Sınıflaması, Toprak Etüd ve Haritalama, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi, Toprak Radyonüklidleri ve Nükleer Teknikler, Toprak Mineralojisi, Jeotermal Sistemler, Toprak ve Su Kirliliği konularıdır. İngilizce bilen Prof. Dr. Mustafa BOLCA evlidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Banu YÜCEL' e görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Banu YÜCEL

İzmir'de 1969 yılında dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1987 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne girmiştir. 1991 yılında lisans öğrenimini bitirmiş, 1993 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne "Araştırma Görevlisi" atanarak, akademik yaşama başlamıştır. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans öğrenimini 1994, Doktora öğrenimini 1999 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl MASHAV bursu ile İsrail'de arıcılık kursu ve araştırmalarına katılmıştır. 2000 yılında "Apiterapi Eğitimi"ni tamamlamıştır. 2002 yılında "Yardımcı Doçent", 2006 yılında "Doçent", 2013 yılında "Profesör" unvanını almıştır. Halen akademik çalışmalarına ağırlıklı olarak "Arı Yetiştirme ve Islahı" branşında devam etmekte, bilim dalı ile ilgili SCI ve hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Begüm Nur isminde bir kızı vardır. 

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Yakut GEVREKÇİ' yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Yakut GEVREKÇİ

1976 yılında İzmir'de doğan Yakut GEVREKÇİ, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1996 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda "yüksek lisans" programına başladı. 1999 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. Yüksek lisans eğitimini 2000'de "Yumurtacı Damızlıklarda Kısmi Yumurta Verim Kayıtlarına Ait Parametre Tahminleri" konulu tez çalışması ile tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. 2006 yılında "Gibbs Örneklemesi ile Buzağılama Güçlüğü ve Ölü Doğum Eşikli Özelliklerine İlişkin Genetik Parametrelerin Tahminlenmesi" konulu teziyle Doktor ünvanını aldı. 26 Eylül 2013 tarihinde ise Doçent ünvanını aldı. Halen EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. Uzmanlık alanı biyometri, istatistik ve ıslahı üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

               Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Özlem TUNCAY'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Özlem TUNCAY

1967 yılında Bornova'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1983 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1988 yılında "Ziraat Mühendisi" unvanı ile mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans öğrenimini 1990 yılında tamamladı. 1991 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında "Doktor", 2001 yılında "Yardımcı Doçent" ünvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere farklı tarihlerde ve sürelerde İngiltere, İtalya, Fransa Yunanistan'da kurs, inceleme, ders verme, kongre katılımı ve misafir araştırıcı olarak bulundu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası toplantı ve kursun hazırlıklarında aktif olarak görev aldı. Halen çalışmalarını bahçe ürünlerinin hasat sonrası fizyolojisi konusunda sürdürmektedir. 2009 yılından bu yana Bahçe Bitkileri Derneği Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2013 yılında "Üniversite Doçenti" ünvanını alan Özlem TUNCAY çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Arif Behiç TEKİN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Arif Behiç TEKİN

1972 yılında Manisa da doğdu. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra 1986 yılında Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Elektronik)'nde bir yıl öğrenim görerek Manisa Teknik Lisesi'ne (Elektrik Bölümü) geçti ve 1990 yılında "Elektrik Teknisyeni" ünvanını aldı. 1991 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden 1995 yılında "Ziraat Mühendisi" ünvanı ile mezun oldu. 1999 yılında "Yüksek Mühendis" ünvanını aldı. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sırasında Philps Morris&Sabancı firmasından burs aldı. 2000 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra 2005 yılında "Doktor", 2013 yılında da "Üniversite Doçenti" ünvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere 2006 yılında İsrail'de misafir araştırıcı olarak bulundu. Hasat makinaları, tarımda bilişim teknolojileri, hassas tarım, tarım robotları konusundaki çalışmalarını bilimsel dergilerde yayımlamış ve değişik ulusal-uluslararası toplantılarda sunmuştur. Avrupa birliği 7. Çerçeve kapsamında desteklenen 2 uluslar arası projeyi yürütmektedir. Bilimsel çalışmaların yanı sıra The International Society of Precision Agriculture (ISPA)organizasyonunun Türkiye temsilciliği, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Bilim Kurulu üyeliği gibi görevleri yürütmektedir. Ayrıca TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Makinaları Derneği üyelikleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN bekardır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Şerif HEPCAN' a görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Şerif HEPCAN

1968 yılında İzmir'in Urla ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretimini İzmir ve Tire'de tamamladı. 1989 yılında Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında bilim doktoru, 2007 yılında doçent ve 2013 yılında ise profesör unvanını aldı. 2000 yılında 3 ay ve 2004 yılında ise 4 ay süreyle burslu olarak Hollanda'da bulundu. 2010 yılında konuk araştırıcı olarak Arizona Devlet Üniversitesinde (ASU) 6 ay süreyle görev yaptı. 2002 yılından bu yana Peyzaj Mimarlığı Bölüm başkan yardımcılığı yapan araştırıcı, evlidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Emine MALKOÇ TRUE'u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE

1975 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayarak,1994 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden 1998 yılında 'Peyzaj Mimarı' unvanıyla mezun oldu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2002 yılında ''Aquaparkların (Su Parklarının) Planlama ve Tasarım İlkeleri Üzerine Bir Araştırma" isimli teziyle tamamlayarak "Peyzaj Yüksek Mimarı", doktora eğitimini 2008 yılında "'Kamusal Dış Mekanlarda Kullanım Sürecinde Değerlendirme (KSD): İzmir Konak Meydanı ve Yakın Çevresi Örneği'' isimli teziyle tamamlayarak "Bilim Doktoru" unvanını, 2013 yılında da "Mimarlık Temel Alanı" ndan "Doçent" unvanını aldı. 2002 – 2004 yılları arasında Peyzaj Mimarları Odası 5. Dönem İzmir Şube Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı, 2004 – 2006 yılları arasında Peyzaj Mimarları Odası 6. Dönem İzmir Şube Asil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sayman Üyeliği görevlerinde bulundu. 2013 yılı itibariyle de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde bölüm başkan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Elemanı Tuğba YILDIRIM' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş.Gör. Tuğba YILDIRIM

1987 yılında İzmir'de doğan Tuğba YILDIRIM, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 2012 yılında "Menemen Ovası Sulama Uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama ile Değerlendirilmesi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı ve doktora öğrenimine başladı.2013 Kasım ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanan Tuğba YILDIRIM İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı Duran GÜLER'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş.Gör. Duran GÜLER

1983 yılında Tarsus'da doğan Duran GÜLER, 2007 yıllında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden; 2008 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Yüksek lisans öğrenimi sırasında ERASMUS programı kapsamında 6 ay boyunca Yaşam Bilimleri Prag Çek Üniversitesi'nde bulundu. 2013 yılında "Soya Üretimi, Tüketimi ve Pazarlaması" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2013 yılı Eylül ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Duran GÜLER, aynı bölümde doktora öğrenimini sürdürmekte olup İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Nayil DİNKÇİ' yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Nayil DİNKÇİ

21 Temmuz 1969 yılında Gönen / Balıkesir de doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini 1977-1984 yılları arasında Almanya'da tamamladı. 1988 yılında İzmir Fatih Kolejini bitirdi. 1994 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılında "Mucor Miehei'den Elde Edilen Lipaz (Piccantase-A) Enziminin Beyaz Peynirin Olgunlaşmasında Kullanılması Üzerine Araştırmalar" konusunda Yüksek Lisansını, 2006 yılında "Klasik Kaşar Peyniri ve Eritme Tuzları Kullanılarak Yapılan Kaşar Benzeri Peynirlerin Ayırt Edilmesine Uygun Parametrelerin Belirlenmesi" konusunda Doktorasını tamamladı. 1995 yılında Süt Teknolojisi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılında Gıda Mühendisliği alanında "Üniversite Doçenti" olan Nayil DİNKÇİ Almanca ve İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanı Süt Teknolojisidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Nihal ACARSOY' u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Nihal ACARSOY

1980 yılında Soma'da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1998 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 2004 yılında başladığı "Bazı Soğanlı Süs Bitkilerinin Saksı Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar" isimli Yüksek Lisans tezini 2006 yılında tamamlayarak, Doktora öğrenimine başladı. 2008 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilimdalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve atandı. 2013 yılında "Bazı Kayısı Çeşitlerinde Kış Dinlenmesinin Tomurcuk Gelişimi ve Verimliliğe Etkisi Üzerine Araştırmalar" konusundaki tezi ile Doktor ünvanını aldı. Halen aynı bölümde görevine devam etmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Hakan ADANACIOĞLU' nu kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Hakan ADANACIOĞLU

18 Kasım 1973 yılında Gaziantep'te doğan Hakan ADANACIOĞLU, ilköğrenimini Gaziantep Mehmetçik İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gaziantep Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nda ve lise öğrenimini ise Gaziantep Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde lisans öğrenimine başladı ve 1997 yılında mezun oldu. Ziraat Fakültesi'ni üçüncülükle ve Tarım Ekonomisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Hakan ADANACIOĞLU, 1998 yılı Kasım ayında, Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Tarım İşletmeciliği Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılı Şubat ayında "Malatya Yöresinde Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Yapısı Üzerine Bir Araştırma" konulu tez ile Yüksek Lisans'ını, 2009 yılı Şubat ayında ise "Organik ve Konvansiyonel Pamukta Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve Çiftçi Açısından En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma" konulu tez ile Doktora öğrenimini tamamladı. 7 Ekim 2013 tarihinde Tarım Ekonomisi alanında" Üniversite Doçent" i olan Hakan ADANACIOĞLU, ingilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Tarımsal Pazarlama ve Tarım İşletmeciliği olan Hakan ADANACIOĞLU; İsrail, ABD ve İspanya'da düzenlenen uluslararası kurs ve çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. Halen Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam eden Hakan ADANACIOĞLU, evli ve bir çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Çiğdem COŞKUN HEPCAN'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Çiğdem Coşkun HEPCAN

İzmir doğumlu olan Çiğdem COŞKUN HEPCAN, 1999 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında yüksek lisansını tamamlayan COŞKUN HEPCAN, 2008 yılında "Doğa Korumada Sürdürülebilir Bir Yaklaşım, Ekolojik Ağların Belirlenmesi ve Planlanması: Çeşme-Urla Yarımadası" konulu tezi tamamlayarak bilim doktoru unvanını aldı. 2004 yılında 3 ay süreyle Hollanda'da Wageningen Üniversitesi Alterra Research Center'da bulundu. 2010'da 6 ay süreyle Arizona State University'de konuk araştırmacı olarak görev yaptı. 2013 yılında doçent unvanı aldı. Peyzaj ekolojisi, peyzaj planlama, ekolojik ağlar ve doğa koruma konularında çalışan COŞKUN HEPCAN, evlidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Gülfem ÜNAL'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Gülfem ÜNAL

1977 yılında İzmir'de doğan Gülfem ÜNAL, 1988 yılında İzmir Hakimiyet-i Milliye İlkokulu'ndan, 1995 yılında İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır. 1999'da bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun olmuş ve aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı'nda "yüksek lisans" programına girmiştir. Yüksek lisans eğitimini Eylül 2002'de "Süt ve Ürünlerinde Kalsiyum Biyoyararlılığının in vitro Koşullarda Belirlenmesi Üzerine Araştırma" konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. 2003 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Haziran 2004'te açılan sınavı kazanarak söz konusu anabilim dalında "Tahsisli Araştırma Görevlisi" kadrosuna, Haziran 2008'de ise "Daimi Araştırma Görevlisi" kadrosuna atanmıştır. Doktora eğitimini "Kazeinat veya Peynir Suyu Protein Konsantresi ile Zenginleştirmenin Yoğurdun Duyusal, Biyokimyasal ve Reolojik Özellikleri ile Yoğurt Bakterilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu tez çalışması ile tamamlayarak Ocak 2009'da "Doktor" ünvanı almıştır. 07.10.2013 tarihinde "Gıda Bilimleri ve Mühendisliği" bilim alanında "Üniversite Doçenti" ünvanı alan Gülfem ÜNAL halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde çalışmaktadır. Uzmanlık alanları; fermente süt ürünleri teknolojisi, probiyotikler ve fonksiyonel süt ürünleridir. İngilizce bilen ÜNAL, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Gölgen Bahar ÖZTEKİN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

27 Şubat 1978'de Diyarbakır'da doğan Gölgen Bahar ÖZEKİN; ilk ve orta öğrenimini Osmaniye – Bahçe'de Bahçe İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini İzmir – Konak'ta Karataş Lisesi'nde birincilik ile tamamlamıştır. 1995 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1999 yılında b&ou