canlı destek

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından, bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütülmektedir. Bu proje kapsamında lisans düzeyinde örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerimize Ar-Ge kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla yeni bir STAR çağrısı hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak 1.000 lisans öğrencisi destekleneceği belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili başvuru koşulları ve duyuru afişleri ekte sunulmuştur. Ulaşmak için tıklayınız...

Tüm Fakültemiz öğrencilerine duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ