Çerez Örnek

Doç. Dr. Fulsen ÖZEN

KURUMSAL İLETİŞİM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Fulsen ÖZEN
Tel : (232) 311 26 01 - (232) 388 18 60
E-posta : fulsen.ozen@ege.edu.tr

HAKKINDA

30.04.1979 tarihinde Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. 1996 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nden 2000 yılı bahar döneminde mezun oldu. 2004 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005-2010 yılları arasında Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalında doktora tezini tamamlayarak “Doktor” ünvanı almıştır. 2005 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nde Ar. Gör. olarak görev yapmaya başlamış, 2010 yılında fakültede Zir. Müh. Kadrosuna atanarak aynı kurumda çalışmayı sürdürmüştür. Doçent ünvanını 2020 yılında almaya hak kazanmıştır.

Ege Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde; bölüm Erasmus/Farabi/Mevlana programı Koordinatör/Koordinatör Yardımcılığı ve yine bölüm/fakülte içerisinde bir çok komisyonda da idari ve bilimsel görevlerde yer almıştır. Disipliner ve disiplinlerarası projelerde ve kongrelerde çeşitli görevler almış olup, İngilizce bilmektedir. Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, toprak etüd haritalama konularında çalışmalarına devam etmektedir. 2022 yılında atandığı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi "Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü" görevini halen sürdürmektedir.

Ek Bilgi

  • Doçent: 2020- Devam Ediyor, Devam Ediyor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Türkiye
  • Doktora: 2005 - 2010, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye
  • Yüksek Lisans: 2000 - 2004, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye
  • Lisans: 1996 - 2000, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye
  • Uzmanlık Alan(lar)ı: Toprak Genetiği ve Sınıflaması, Toprak Etüd ve Haritalama, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi
  • Yabancı Dil(ler)i: İngilizce

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ