Çerez Örnek

Prof. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

DEKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK
Tel : (232) 311 26 01 - (232) 388 18 60
E-posta : gulsum.ozturk@ege.edu.tr

HAKKINDA

Rize’de doğmuş, Lisans öğrenimini 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde tamamlamıştır. 2003 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini, 2010 yılında doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2005-2010 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde “Araştırma Görevlisi” olarak görev yapmıştır. 2015 yılında “Üniversite Doçenti” ve 2022 yılında “Profesör” unvanlarını almıştır.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış, bilimsel etkinliklerin bilim ve düzenleme komitesinde görev almış, yüksek lisans ve doktora tez yöneticiliğinin yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük yapmış, Lisansüstü ve Doçentlik jürilerinde görev almış, iki kitap yazmıştır.

Avrupa Birliği, Tubitak ve BAP gibi projelerde çalışmıştır. “Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu (S-Atp)” isimli TUBİTAK 1004 projesinde yürütücü olarak görev yapmaktadır.

‘Tarla Bitkileri Bilimi Derneği’, ‘Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ ve ‘Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ yönetim kuruluğu üyeliği görevlerini yürütmektedir. SCI-Expanded kapsamında Turkish Journal of Field Crops dergisinde yardımcı editor olarak görev yapmaktadır.

Endüstri bitkileri ve ıslahı, patateste hastalıksız tohumluk üretimi, mini yumru, in vitro yumru, in vitro bitki rejenerasyonu alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte ve İngilizce bilmektedir.

Ek Bilgi

  • Profesör: 2022- Devam Ediyor
  • Doçent: 2015-2022
  • Doktora: 2003-2010
  • Yüksek Lisans: 2000-2003
  • Lisans: 1996-2000
  • Uzmanlık Alan(lar)ı: Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Endüstri Bitkileri ve Islahı, Patates Islahı, Patates ve Tatlı Patateste Hastalıksız Tohumluk Üretimi, Mini Yumru, İn Vitro Yumru, Bitki Rejenerasyonu
  • Yabancı Dil(ler)i: İngilizce

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ