canlı destek

Mevzuat

 

  • Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği için tıklayınız.
  • EÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesi için tıklayınız.
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
  • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu için tıklayınız.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ