canlı destek

Organik Yerel Karpuz Çeşit Geliştirme Projesi

Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümünde Prof. Dr. İbrahim DUMAN Danışmanlığında Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Cihad Said ALP tarafından yürütülen “Bazı Yerel Karpuz Genotiplerinin (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai) Organik Tarım Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi” başlıklı Yüksek lisans tez çalışmasında, Ege ve Akdeniz bölgelerinden toplanan ve Tarım Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gen bankasından temin edilen toplam 12 farklı karpuz genotipi (Yerli) çalışmasında 31 kg ağırlığında meyve oluşturan genotip belirlendi. Günümüzde yetiştiriciliği yapılan hibrit ve açık tozlanan birer karpuz çeşidi ile verim/kalite özellikleri yanında organik koşullarda gösterdikleri performans özelliklerinin (agromorfolojik) karşılaştırıldığı çalışmada yerli çeşitlerin üstün özellikleri tesbit edildi. Bu özelliklerin de öncelikle organik koşullar için geliştirilecek karpuz çeşitlerinde kullanılmasının önemli olduğu vurgulandı.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ