ziraat-fakultesi-logo

Pazartesi, 28 Nisan 2014 15:10

2014 Yılı Mordoğan Eğitim Dinlenme Tesislerinden Yararlanma ve Uygulama İlkeleri

2014 YILI MORDOĞAN EĞİTİM DİNLENME TESİSLERİNDEN YARARLANMA VE UYGULAMA İLKELERİ

 

A – BAŞVURU VE YARARLANMA İLKELERİ

Dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile konut tahsis edilenlerin ödeyecekleri yararlanma ücretleri ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

 

A.1. DÖNEMLER VE TARİHLERİ

Dönemler       Süre                Başlangıç Tarihi                   Bitiş Tarihi

1.Dönem         15 Gece          04 Temmuz 2014                   19 Temmuz 2014

2.Dönem         15 Gece          20 Temmuz 2014                   04 Ağustos 2014

3.Dönem         15 Gece          05 Ağustos 2014                    20 Ağustos 2014

4.Dönem         15 Gece          21 Ağustos 2014                    05 Eylül 2014

A.2. YARARLANMA ÜCRETLERİ

Konut Bedeli             Yemek Bedeli            Elektrik-Tüp Bedeli                         Toplam Ücret

   430 TL                        240 TL                              80 TL                                  750

Not : Ziraat Fakültesi mensubu olmayan üniversite personeli için konut ve yemek ücreti toplamı 950 TL'dir. Yemek maliyetlerinin azaltılabilmesi, kaliteli yemek ve hizmet verilebilmesi için konut tahsis edilen kişilerin iki akşam yemeğini zorunlu olarak alması gerekmektedir. Yemek bedeli 8.0 TL/kişi'dir. Kamp sakinleri dışında yemek talep eden misafirler için yemek bedeli 9.0 TL/kişi'dir. Her konutta 4 yatak bulunmaktadır. Olanaklar elvermediği için ek yatak talebi karşılanamamaktadır. Bu nedenle konutlara küçük çocuklar dışında en fazla 4 kişi kabul edilebilir.

1. Kampımızda olanaklar çerçevesinde 1. ve 4. dönemlerde Ziraat Fakültesi emeklilerinin ve fakülte dışı üniversitemiz personelinin de başvuruları değerlendirilecektir.

2. Fakülte personelinden bekar olan en az 2 kişiye veya bekar olup ta anne, baba ve/veya kardeşleriyle beraber olmak koşuluyla, başvuranlara konut tahsisi yapılabilir. Tek kişiye konut tahsisi yapılmaz.

3. Başvuru formları 7 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar toplu olarak Dekanlığa iade edilmelidir.

4. Dönemler ve konut tahsis listeleri 13 Mayıs 2014 Salı günü ilan edilecek ve ilgililere resmi yazıyla duyurulacaktır.

5. Kendilerine konut tahsis edilen Fakültemiz çalışanları yararlanma ücretlerini üç taksitte (250 TL + 250 TL + 250 TL), fakültemiz emeklileri (375 TL + 375 TL) ve üniversite personeli ise iki eşit taksitte (475 TL + 475 TL) ödeyeceklerdir. Taksitle ödeme yapmak isteyen Fakültemiz çalışanları dönem ücretlerinin birinci taksitini 16 Mayıs 2014, ikinci taksitini 16 Haziran 2014 ve üçüncü taksitini 16 Temmuz 2014, fakültemiz emeklileri ve üniversite personeli ise kamp ücretinin birinci taksitini 16 Mayıs 2014, ikinci taksitini ise 16 Haziran 2014 günü mesai bitimine kadar 940 Şube kodlu AKBANK Kampus Şubesi (Ziraat Fakültesi D-Blok yanı) 35486 no'lu hesaba yatırmaları ve dekontun bir nüshasını da Fakültemiz Dış İlişkiler Bürosu'ndan Gülhan KOÇAK'a vermeleri gerekmektedir (bankaya kamp ücretleri yatırılırken, konut tahsis sahibinin adı ve soyadı, kaçıncı dönem ve kaçıncı taksit olduğu belirtilmelidir).

6. Belirtilen tarihlerde taksitlerini ödemeyenler dinlenme tesislerinden yararlanma haklarını kaybederler. Ayrıca taksitlerini ödedikleri halde tahsis edilen döneme, Mordoğan Sosyal Hizmetler Çalışma Grubunca kabul edilen mazereti dışında katılmayanlara dönem ücreti iade edilmez. Mazeret dönem başından bir hafta öncesine kadar Dekanlığa bildirilmelidir.

7. Konutlarda büyük tüp ve ikili ocak, çamaşır ve bulaşık leğeni, çöp ve su kovası, bulaşık seti, faraş, süpürge ve tuvalet fırçası bulunmaktadır. Evlere tabak almak isteyenler, ihtiyaçlarını Yemekhaneden sağlayacaklardır.

8. Konutlara ve çalışan personele tahsis edilen evlere ilave yatak ve herhangi bir ilave hizmet istemeden yatılı misafir kabul edilebilir. Konut tahsisi yapılan kişi, gelen konukları dönem müdürüne bildirmek zorundadır. Bir konutta çocuklar hariç iki kişiden fazla yatılı konuk kabul edilmez. Yatılı gelen Fakülte personeli konuklarından kişi başına her gece 10 TL, Ziraat Fakültesi mensubu olmayan üniversite personeli konuklarından kişi başına her gece 15 TL alınır. 12 yaşından büyükler ücrete tabidir.

9. Kendisine konut tahsisi yapılanların ;

  • Evli olanların eşi, bakmakla yükümlü olduğuna dair beyanname verdiği (evli olmayan) çocukları ve bakmakla zorunlu oldukları (kendi ve eşinin) anne ve babası dışında,
  • Bekar olanların kendisinin de konutta kalması koşulu ile bakmakla zorunlu oldukları anne ve babası, 18 yaşından küçük bekar kardeşler ile 18 yaşından büyük kardeşlerden evli olmayan ve öğrenci olanların dışında konutta kalacak olan kişiler misafir olarak kabul edilir.

10. Kampımızda misafirhaneler de bulunmakta olup yararlanma süresi bir dönem içinde en az 3, en fazla 15 gündür. İsteyenler yazılı olarak Dekanlığa başvururlar. Misafirhane ücreti yemek hariç kişi başına;

  • Fakülte personeli/emeklisi ve personelin/emeklinin evli çocukları için 25 TL/gün
  • Diğerleri için         30 TL/gün olarak belirlenmiştir.

Not : Misafirhane tahsisi yapılan konuklarımızdan ek olarak günlük konut başına 6 TL Tüp-Elektrik ücreti tahsil edilecektir.

Not : Kampımızda ilave yemek isteyecek sakinlerimiz ile diğer konuklarımızın yemek taleplerini her gün saat 12.00'ye kadar idare amirine bildirmeleri gerekmektedir.

(Misafirhane olarak yararlananlar yatılı misafir kabul edemezler)

11. Tesislerimizde "Elektronik Barkot Sistemi" kullanılmaktadır. Bu nedenle sakinlerimizin ve konuklarımızın yapacakları her türlü harcamayı, danışmadaki görevliden temin edecekleri Elektronik Barkot ile yapmaları gerekmektedir.

12. Kamp sakini olmayan ve Mordoğan'da evi bulunan Fakültemiz çalışanı ve emeklileri, misafir için ayrılan dinlenme alanını kullanmaları kaydıyla kamptan yararlanabilirler.

 

B – UYGULAMA İLKELERİ

1.Mordoğan Eğitim ve Dinlenme Tesisleri tüm elemanlarımızın eşit ve aynı olanaklarla yararlanmalarına açıktır.

2. Dönem sorumlu müdürleri; tesislerin amacına uygun işletilmesinden, güvenliğin sağlanmasından, sakinlerin rahatlarının temini v.b. her türlü hizmetin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

3. Konut tahsis edilen kişinin dönem boyunca konutu bizzat kullanması ve kampta bulunması zorunludur. Konut, kamptan yararlanmak isteyen kişiye, eşine ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına tahsis edilmiştir. Bu nedenle, konut yakınlarına ve akrabalarına devredilemez.

4. Konut tahsis edilen kişi, konutta bulunanlarla ilgili "Bilgi Formu" nu doldurarak dönemin ikinci günü akşamına kadar görevlilere vermekle yükümlüdür. Bu form, Dekanlığa son olarak verilen "Aile Beyannamesi" ile uyum sağlamalıdır. Aksi takdirde yapılan tahsis iptal edilir.

5. Misafir olarak (yatılı, günübirlik) gelenler, girişte alacağı formu doldurup aynı yere teslim edeceklerdir.

5. Dönem başında konutlar en erken 14.00'te teslim alınmalı, dönem sonunda ise en geç saat 17.00'de temizlenmiş olarak ve demirbaş eşyalar görevlilere sağlam olarak teslim edildikten sonra konut terk edilmelidir (son dönem dahil). Dönem başında yeni gelen kamp sakinlerinin yerleşeceği konut temizlenmemiş ise durum kamp müdürlüğüne bildirilmelidir.

6. Konut tahsis edilen kişi konutta bulunan demirbaş eşyaları teslim alır ve bunların korunmasından sorumludur. Demirbaş eşyalarda meydana getirilecek zararlar konut sahibine ödetilir.

7. Konutlarda sakinlerin dinlenmelerine olanak tanımak için, özellikle sabah saat 10.00'a kadar, 14.00-16.00 saatleri arası ve 24.00'ten sonra yüksek sesle konuşmak, gürültülü biçimde ses cihazları kullanmak, çocukların oyun oynaması ve gürültü yapması gibi her türlü davranıştan kaçınılması gerekir. Gece 24.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında tesislere kesinlikle araçla giriş-çıkış yapılamaz.

8. Akşam yemeği 20.00 – 21.30 saatleri arasındadır. Saat 23.30'a kadar yemekhanenin oturma kısmından yararlanılabilir. Ancak bu durumda, saat 21.30'dan sonra görevlilerden hizmet beklenmemelidir.

9. Zorunlu iki yemek haricinde ek yemek almak isteyenler, taleplerini aynı gün saat 12.00'den önce ilgili görevliye bildirmelidirler.

10. Görevlilere özel işler yaptırılamaz.

11. Kamp sakini olmayan Fakültemiz personelinin, mevcut tesislerden ve hizmetlerden günübirlik yararlanmaları ancak imkanlar dahilinde ve dönem müdürünün izni ile olabilecektir.

13. Kamp sakinlerinin kamp içerisinde mangal v.b. ateş yakmaları yasaktır.

14. Kamp sakinlerinin oyun salonu dışında, açık alanlarda ve evlerinin önünde oyun oynamaları (tavla, okey vb.) kesinlikle yasaktır.

 word ico EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ MORDOĞAN DİNLENME TESİSLERİNE BAŞVURU FORMU