canlı destek

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Öncül Riskler ve Çözüm Önerileri Semineri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Öncül Riskler ve Çözüm Önerileri Semineri

Tarım sektörü kendine özgü çalışma şartları nedeniyle kimyasal, fiziksel, mekanik vb. birçok tehlike ve riskleri bünyesinde barındıran emek yoğun bir sektördür. Bu kapsamda sektörde iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması için ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi ve farkındalıklarının artırılması önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda tarım sektöründe görev yapan başta iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, tarım danışmanlarının, tarım yayımcılarının, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgili diğer tüm tarafların bilgi birikiminin artırılması amacıyla 01.12.2021 Çarşamba günü saat 10:00 da "Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Öncül Riskler ve Çözüm Önerileri" başlıklı webinar düzenlenecektir. Webinarda Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, tarım sektöründeki mekanik ve kimyasal riskler, dijitalleşmenin önemi, önleyici yaklaşımlar, acil durumlara müdahale ve pestisit maruziyetinde biyoizlemin önemi gibi konu başlıkları özelinde bilgilendirmeler yapılacaktır.   Programa; webinar bağlantı linkinden ve aynı zamanda Genel Müdürlüğümüz YouTube kanalından canlı yayın üzerinden ulaşılabilir. (https://www.youtube.com/c/isggmmedya)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ