EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

ADEK Bölüm Temsilcileri

Arş.Gör.Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Bahçe Bitkileri
Arş.Gör.İbrahim MISTANOĞLU Bitki Koruma
Arş.Gör.Merve ÖZEREN Peyzaj Mimarlığı
Doç.Dr.Gülfem ÜNAL Süt Teknolojisi
Arş.Gör.Özlem YILDIZ Tarım Ekonomisi
Arş.Gör.Dr.Erkan URKAN Tarım Makinaları
Arş.Gör.Emrah ÖZÇAKAL Tarımsal Yapılar ve Sulama
Dr.Gülsüm ÖZTÜRK Tarla Bitkileri
Dr.Fulsen ÖZEN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Arş.Gör.Selim MERT Zootekni