EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

ADEK Alt Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Nedim KOŞUM Doğal Üye (Dekan)
- ADEK Üyesi
- Doğal Üye (EÜ ADEK Üyesi)
Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ ADEK Üyesi
Prof. Dr. Şule IŞIN ADEK Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent YAĞMUR ADEK Üyesi
Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL ADEK Üyesi
Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ ADEK Üyesi
Nuh TAŞPINAR Doğal Üye ( Fakülte Sekreteri )
Mehmet ÇOK Doğal Üye ( Öğrenci Temsilcisi )