zf002-zootekni-002

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı bilim dallarından oluşmaktadır. Her üç bilim dalında gerek ülke gerekse bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir. Büyükbaş hayvan  yetiştiriciliği bilim dalında, süt sığırcılığının değişik alanlarına yönelik araştırma ve çalışmalar öne çıkarken, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde damızlık koyun-keçi üretimi son yıllarda önemli hale gelmiştir. Çünkü sahada damızlıkçı işletme sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Kasaplık kuzu üretimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Keçi yetiştiriciliğinde özel yetiştiricilerle protokoller imzalanarak damızlıkçı işletme modeli üretim tarzı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bilim dalında ise et ve yumurta kalite özellikleri yanı sıra kanatlılarda fizyolojik çalışmalar öne çıkmaktadır. Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı’nda 8‘i Profesör ve 2’si Doçent olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi görev yapmaktadır.