zf002-zootekni-002

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı; yemler ile hayvan besleme (geviş getirenler, tek mideliler) olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır. Yemler bilim dalında yemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra yem mikrobiyolojisi alanında da çalışmalar yapılmaktadır. Bölümüz hayvancılık tesislerindeki hayvanlarda yapılan sindirim denemelerinin yanı sıra laboratuvar koşullarında kaba ve yoğun yemlerin sindirim dereceleri de saptanabilmektedir. Hayvan Besleme bilim dalında ise geviş getiren (sığır, koyun, keçi, manda vb) ve tek mideli (kanatlı hayvanlar vb) hayvanların beslenmelerine ait emel özellikler ve esaslar ele alınmaktadır. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı’nda bulunan Kimyasal Analiz Laboratuvarı, üniversite dışına da hizmet vermekte olup bölgedeki referans laboratuarlarında birisi olma özelliğini taşımaktadır. Anabilim Dalı’nda hayvancılığın besleme ile ilgili sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı’nda 6‘sı Profesör ve 2’si Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi görev yapmaktadır.