zf002-zootekni-002

Fiziki Olanaklar

Zootekni Bölümünün Altyapısı

Zootekni Bölümü Ege Üniversitesi Kampusu içerisinde, Ziraat Fakültesi, C Blok 1. ve 2. katlarında faaliyet göstermektedir. Bölümün uygulamalı eğitim faaliyetleri kampus içerisinde yer alan araştırma ve uygulama birimlerinin yanı sıra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde de sürdürülmektedir.

 

Derslik ve Toplantı Salonları

Zootekni bölümünde lisans eğitiminde yararlanılan 60 ve 80 kişilik olmak üzere 2 adet, lisansüstü eğitiminde yararlanılan 20 kişilik bir adet derslik bulunmaktadır.

Bölümün her anabilim dalında bir tane olmak üzere 40, 15 ve 10 kişi kapasiteli toplam üç adet toplantı salonu mevcuttur.

 

Laboratuvarlar

Hayvansal ürün ve yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri bölümde bulunan aşağıdaki laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir.

 Kimyasal Analiz Laboratuarları 5 adet laboratuardan oluşur ve toplam 171 m2’lik alanı kapsar. Bu laboratuarlarda bilimsel araştırmalara yönelik et, süt, yumurta gibi hayvansal ürün, yem ve gübre gibi örneklerin ham besin madde içerikleri ve enerji (metabolik enerji, net enerji) değerleri çeşitli in vitro (Weende-, Van Soest-, Selülaz-, Hohenheim yem testi v.b.) yöntemler ile belirlenir. (Araştırmacılar için çalışma koşulları link yapılacak, araştırmacı analiz talep formları çalışma koşullarında geçtiklere yere link yapılacak)

 Kimyasal Analiz laboratuarında ayrıca hayvancılık işletmesi, yem sanayi, yem katkı maddesi firmalarının  ihtiyaç duyduğu denetim, ithalat, ihracat ve özel istek yem örneklerinin analizleri de yapılmaktadır. (Analizler ve ücretleri link yapılacak)

 

Kimyasal Analiz Laboratuarı I (Terazi ve Ekstraksiyon Odası)

Bu laboratuar yaklaşık 52 m2’lik alanı kapsar. 42 m2’lik ilk kısımda 2 ad. Hassas terazi, 1 adet Üstten kefeli terazi, 2 ad. Etüv, 1 ad. Su banyosu, 1 ad. Çalkalayıcı, 1 ad. Polarimetre, 1 ad. İnkübasyon dolabı (HFT için), 1 ad. kuru madde tayin cihazı ile çok sayıda laboratuar malzemesi (pipet, büret, piset, erlen, beher, mikropipet v.b.) de bulunmaktadır. Bu laboratuarda yemlerin ham yağ içeriklerinin belirlenmesi için 10 m2’lik ikinci kısımda 1 ad. kapalı sistem yağ ekstraksiyon ünitesi bulunmaktadır.

 

Kimyasal Analiz Laboratuarı II (Mineral Madde Odası)

Bu laboratuar yaklaşık 44 m2’lik alanı kapsar. Laboratuvarda, 1 ad. Fotometre, 1 ad. Spektrofotometre, 1 ad. Santrifüj, 2 ad. Derin dondurucu, 1 ad. küçük buzdolabı, 1 ad. Kalorimetre, 1 ad. Elek ve çeşitli laboratuar malzemeleri  bulunmaktadır.

 

Kimyasal Analiz laboratuarı III (Azot Odası)

Bu laboratuar yaklaşık 25 m2’lik alanı kapsar. Bu laboratuarda 1 ad. buzdolabı, 1 ad. havalandırma ünitesi (çeker ocak),  3 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet Etüv, 1 ad. orta vakumlu su trompu, 2 ad. Yaş yakma ünitesi, 1 ad. Protein destilasyon cihazı, 1 ad. Titrasyon düzeneği, 1 ad. Evaporatör (kirli eter damıtmak için) ve 1 ad. Saf su cihazı bulunmaktadır.

 

Kimyasal Analiz Laboratuarı IV (Yem Odası)

Bu laboratuar yaklaşık 25 m2’lik alanı kapsar. Silo yemlerinde uçucu yağ asitlerinin belirlendiği odada, 1 ad. Silo destilasyon ünitesi, 1 ad. Saf su cihazı ile uygulama derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış yem koleksiyonu bulunmaktadır.

 

Kimyasal Analiz Laboratuarı V (Değirmen ve Kül Odası)

Bu laboratuar yaklaşık 25 m2’lik alanı kapsar. Yemlerin ham kül içeriklerinin belirlendiği odada, 3 ad. Kül fırını ile yemlerin öğütülmesinde kullanılan 3 ad. Değirmen (2 adet 1 mm’lik, 1 adet 2 mm’lik elek çaplı) bulunmaktadır.

Laboratuvarda süt bileşiminin analizi için Bentley 150 Infrared Süt Analiz Cihazı, sütte elektronik olarak somatik hücre sayımı için Bentley Somacount 150 Cihazı bulunmaktadır. Cihazların kapasitesi 150 süt örneği/saattir. Bentley 150 cihazı mid-infrared (MIR) spectrometry (orta kızılötesi spektrometri) tekniğiyle, Bentley Somacount 150 cihazı flow cytometry (akış sitometrisi) tekniğiyle analiz yapmaktadır. Sütte yapılan analizler şunlardır: Kuru madde, yağ, gerçek protein, toplam protein, laktoz, donma noktası ve somatik hücre sayısı.

Söz konusu cihazlar çok pahalı, kompleks yapıda, çok hassas olmaları nedeniyle ve kullanımları özel bilgi gerektirdiğinden, sadece sorumlu kişilerin denetim ve gözetiminde kullanılabilir.

Laboratuvarda bu cihazlarda analiz yaparken kullanılan su banyosu, buzdolabı ve süt örneği alma tüpleri de bulunmaktadır.

 

Araştırma ve Uygulama Birimleri

Bölümümüzde araştırma, uygulama ve üretim amaçlı olarak kullanılan tesisler:

 Biyolojik Analiz Laboratuvarı Ruminant, Kanatlı ve Deney Hayvanları Araştırma Üniteleri, teknisyen ve soyunma odaları, banyo ve tuvalet olmak üzere yaklaşık 300 m2’lik kapalı bir alanı kapsamamaktadır.

 Araştırma ünitelerinde yem ön karışımı hazırlamak için 1 adet çekiçli değirmen, 1 adet karıştırıcı, 1 adet termostatlı kurutma dolabı, 1 adet baskül (çekeri 500 kg, taksimatı 200 g) 1 adet üstten kefeli terazi (çekeri 2100 g), 1 adet yem kırma makinesi gibi alet ve malzemeler bulunmaktadır. 

 

RUMİNANT ARAŞTIRMA ÜNİTESİ

 Yaklaşik 200 m2’lik kapalı bir alandan oluşan ünitede, in vivo klasik sindirim denemeleri, toklu-kuzu besi performansı denemeleri, in situ naylon torba tekniği ve in vitro gaz üretim tekniği (HFT) gibi çalışmalara olanak sağlanmaktadır. Araştırma ünitesinde 3 adet sindirim sandığı, 25 adet bireysel kuzu bölmesi, 4 adet bireysel fistüllü koç bölmesi bulunmaktadır. Ayrıca çalışmalarda kullanmak üzere 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet etüv, 1 adet derin dondurucu, 1 adet buzdolabı bulunmaktadır.

 

KANATLI ARAŞTIRMA ÜNİTESİ

 Yaklaşik 22 m2’lik kapalı bir alandan oluşan ünitede, metabolizma denemeleri ile besi performans, yem katkı maddeleri gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Denemelerin yürütülmesi için 40 adet bireysel metabolizma kafesleri bulunmaktadır. 

 

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ÜNİTESİ

Yaklaşik 16 m2’lik kapalı bir alandan oluşan ünitede tek mideli hayvanlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ünitede 44 adet bireysel rat kafesi, yemlik ve sulukları bulunmaktadır.