zf002-zootekni-002

Projeler

BAP PROJELERİ

Ege Üniversitesinde yürütülen BAP projelerinin listesine http://bap.ege.edu.tr/bap_list.php adresinden ulaşabilirsiniz. Zootekni Bölümünün 1990 yılından günümüze BAP proje bilgileri bu listeden derlenmiş ve aşağıda yıllara göre sunulmuştur.

2014 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

35

14-ZRF-034

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Özge Altan
Zir.Müh. Bahadır Can Güz

Etlik Damızlık Yumurtalarına Leptin İnovo Enjeksiyonunun Çıkış Gücü Ve Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri

36

14-ZRF-035

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Özge Altan
Zir.Müh. Esra Karaduman

Etlik Damızlık Yumurtalarına L-thyroxine Ve Triiodothyronine İnovo İnjeksiyonunun Çıkış Gücü Ve Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri

37

14-ZRF-037

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Banu Yücel
Zir.Müh. Ekin Varol

Bal Arısı Kolonilerinde Varrona Destructor Mücadelesinde Kullanılan Bazı Organik Asitlerin Ve Esansiyel Yağların Etkinliklerinin Koloni Gelişim Ve Davranış Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

38

14-ZRF-055

Araştırma

Prof.Dr. Sezen Özkan
Prof.Dr. Zişan Servet Yalçın
Doç.Dr. Özer Hakan Bayraktar

Kuluçkada Fotoperiyodik Aydınlatma Ve Işık Renginin Yumurtacı Civcivlerde Çıkış Sonrası Stres Korku Ve Gagalama Davranışına Etkileri

2013 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

43

13-ZRF-037

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Z.Servet Yalçın
Yüksek Lisans Burcu Bulgur

Etlik Piliçlerde Altlık Materyali Ve Yerleşim Sıklığının Kontakt Dermati Görülme Oranı Üzerine Etkileri

44

13-ZRF-038

Doktora

Doç.Dr. Can Uzmay
Araş.Gör. Tarık Ayyılmaz

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerde Tank Sütü Somatik Hücre Sayısı İle Sürü Yönetim Uygulamaları Arası İlişkiler

45

13-ZRF-039

Araştırma

Prof.Dr. Nedim Koşum
Prof.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Özer Kınık
Prof.Dr. Ahmet Alçiçek
Araş.Gör. Çağrı Kandemir
Araş.Gör. Merve Açu

Avusturalya Kökenli Saf Saanen Oğlaklarında Kolostrum Kalitesinin Serum İmmunoglobulinlerin Değişimi Üzerine Etkisi

46

13-ZRF-040

Araştırma

Dr. Hayrullah Bora Ünlü
Doç.Dr. Hülya Özelçam
Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Prof.Dr. Mürsel Özdoğan
Prof.Dr. Ramazan Erkek

Ruminant Hayvan Beslemede Bazı Alternatif Yem Ham Maddelerinin Yem Değerlerinin Belirlenmesi

47

13-ZRF-041

Araştırma

Prof.Dr. Özge Altan
Doç.Dr. Zümrüt Açıkgöz
Araş.Gör. Çiğdem Şeremet
Zir.Müh. Omid Pourdolati

Etlik Damızlık Yumurtalarda Vitamin E Ve Vitamin C İn-ovo Enjeksiyonunun Kuluçka Performansı Ve Civcivlerin Sıcak Stresine Tepkileri Üzerine Etkisi

48

13-ZRF-057

Araştırma

Prof.Dr. Sezen Özkan
Prof.Dr. Servet Yalçın
Prof.Dr. Funda Kıral
Doç.Dr. Hakan Bayraktar

Kuluçka Döneminde Fotoperiyodik Aydınlatmanın Et Ve Yumurta Verim Yönlü Civcivlerde Çıkış Sonrası Bazı Davranış Ve Performans Özelliklerine Etkileri

49

13-ZRF-058

Araştırma

Prof.Dr. Servet Yalçın
Prof.Dr. Sezen Özkan
Uzman Doktor Muazzez Polat
Dr. Öğünç Meral

Etlik Piliçlerde Kas Dejenerasyonları

2012 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

41

12-ZRF-018

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Yılmaz Şayan
Zir.Müh. İpek Çalışkan

Farklı Biçim Periyodlarında Hasat Edilen Molohiya (corcborus Olitorius) Bitkisi Yem Değeri

42

12-ZRF-019

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hatice Malayoğlu
Zir.Müh. İsmail Yavaş

Zeytin Yaprağı Ve Karasuyu Ekstraktının Etlik Piliç Karma Yemlerinde Antimikrobiyal Olarak Kullanım Olanakları

43

12-ZRF-020

Araştırma

Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Doç.Dr. Zümrüt Açıkgöz
Araş.Gör. Selim Mert
Araş.Gör. Kaan Tan

Serbest Dolaşmalı Sistemde Üretilen Etlik Piliçlerin Karma Yemlerine İlave Edilen Kimyon Yağının Performans Ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

44

12-ZRF-055

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Zişan Servet Yalçın
Yüksek Lisans Ehsan Karimiyan Khamseh

Etlik Piliçlerde Yem Sınırlaması İle Thermoregülasyon Ve Kan Leptin Düzeyi Arasındaki İlişkiler

45

12-ZRF-056

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hatice Basmacıoğlu Malayoğl
Yüksek Lisans Saeid Ajalli

Serbest Gezinmeli (free Range) Yetiştirme Sisteminde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Bakla (vicia Faba L.) Kullanımının Etlik Piliç Performansı Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi

2011 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

41

11-ZRF-032

Doktora

Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Araş.Gör. Selim Mert

Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Karotenoidlerin Performans Bazı Kan Parametreleri Ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

42

11-ZRF-033

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Araş.Gör. Kağan Tan

Organik Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Yonca Ununun Performans Ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

43

11-ZRF-034

Araştırma

Prof.Dr. Servet Yalçın
Doç.Dr. İhsan Yaşa
Prof.Dr. Sezen Özkan
Araş.Gör. Cem Güler
Araş.Gör. Elif Babacanoğlu

Damızlık Yumurta Kaynaklı Maternal Etkilerin Embriyo Ve Civciv Gelişimine Etkileri

44

11-ZRF-067

Altyapı

Prof.Dr. Yavuz Akbaş
Prof.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Servet Yalçın
Dr. Ö.Hakan Bayraktar
Araş.Gör. Çiğdem Şeremet
Araş.Gör. Selim Mert
Araş.Gör. Kağan Tan

Doğal Gün Işığı İle Büyütmenin Etlik Piliçlerde Performans Ve Refah Üzerine Etkileri

45

11-ZRF-068

Doktora

Prof.Dr. Özge Altan
Araş.Gör. Çiğdem Şeremet

Etlik Damızlık Horozlarda Yaşlanma Fizyolojisi Ve Yaşlanmayı Geciktirme Olanaklarının İncelenmesi

46

11-ZRF-069

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ahmet Alçiçek
Zir.Müh. Pınar Tekin

Erken Laktasyon Dönemindeki Süt Keçilerinde Canlı Maya (saccharomyces Cerevisiae) Kullanımının Süt Verim Ve Bileşimine Etkisi

47

11-ZRF-070

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Nedim Koşum
Zir.Müh. Çağrı Kandemir

Yapay Büyütme Yöntemi Uygulanan Safkan Saanen Oğlaklarında Farklı Süt Ve Süt İkame Yemlerinin Büyüme Performansına Etkileri

48

11-ZRF-071

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hülya Özkul
Zir.Müh. Firdevs Korkmaz

Farklı Dozlarda Peynir Altı Suyu Tozu İlavesinin Klasik Yöntem Ve Paket Silaj Tekniği İle Silolanan Yoncanın Kalitesi Ve Besin Değeri Üzerine Etkisi

2010 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

47

10-ZRF-041

Altyapı

Doç.Dr. Can Uzmay
Doç.Dr. İbrahim Kaya
Araş.Gör. Tarık Ayyılmaz

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık Tesisleri Alt Yapı Geliştirme Projesi: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık Tesislerinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Sütün Bileşim Özellikleri Ve Somatik Hücre Say

48

10-ZRF-042

Araştırma

Doç.Dr. Zümrüt Açıkgöz
Prof.Dr. Özge Altan
Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Yar.Doç.Dr. Tuncay Küme
Araş.Gör. Çiğdem Şeremet
Umut Ekiz

Yaşlı Tavuklarda Yeme Lutein Ve Likopen İlavesinin Sarı Pigmentasyonu Ve Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Etkileri

49

10-ZRF-043

Araştırma

Doç.Dr. Hülya Özkul
Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Araş.Gör. Kağan Tan

Karamba (lolium Multiflorum Cv. Caramba) Yeşil Otu Ve Silajının Yem Değerinin İn Vivo, İn Vitro Ve İn Situ Yöntemler İle Belirlenmesi

50

10-ZRF-067

Araştırma

Prof.Dr. Güldehen Bilgen
Doç.Dr. Cemal Ün
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Kemal Öztabak
Prof.Dr. Turgay Taşkın

Sakız Irkı Koçlarda Prion Geninin Analizi

1

10-ZRF-044

Altyapı

Prof.Dr. F.Akın Olgun
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Prof.Dr. Nedim Koşum
Prof.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Engin Çakır
Araş.Gör. Funda Ataç

Menemen Koyunlarının Kan Tazeleme Yoluyla Genetik Islahı Üzerine Bir Araştırma.

2

10-ZRF-045

Altyapı

Prof.Dr. F.Akın Olgun
Doç.Dr. Can Uzmay
Prof.Dr. Ferruh Işın
Doç.Dr. İbrahim Kaya
Araş.Gör. Bora Ünlü
Araş.Gör. Tarık Ayyılmaz
Berkan Bertan

E.Üziraat Fakmenemen Araş. Uyg.Ve Üretim Çiftliği Sığır Besi. Üretim Dalı Alt Yapı Gel.Proj. Ege Bölgesi Koşullarında Yarı Açık Sundurma Tipi Ahır Sisteminde Besiye Alınan Siyah Alaca Irkı Erkek Sığırlarda Besi Beside Karlılığın Saptanması Üzerine Bir Çal


2009 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

44

09-ZRF-034

Doktora

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Araş.Gör. Funda E.Ataç

Yetiştirici Koşullarında Sakız Irkı Koyunların Genç Erkeklerinde Temel Üreme Özellikleri

45

09-ZRF-035

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Zir.Müh. Sakine Uçan

Rasyona Tarçın Yağı İlavesinin Bazı Organik Ve Konvansiyonel Yemlerin Rumende Parçalanabilme Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.

46

09-ZRF-036

Araştırma

Prof.Dr. Özge Altan
Prof.Dr. Ali M. Altan
Dr. Ö.Hakan Bayraktar
Araş.Gör. Çiğdem Şeremet

Monokromatik Aydınlatmanın Kabuk Özelliklerine Bağlı Olarak Embriyo Gelişimi Ve Kuluçka Performansı İle Lipid Ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerine Etkileri.

47

09-ZRF-037

Altyapı

Prof.Dr. Güldehen Bilgen
Yar.Doç.Dr. Cemal Ün
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Kemal Ö.Öztabak
Prof.Dr. Turgay Taşkın

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Genetik Laboratuarı Alt Yapı Geliştirme Projesi 1: "sakız Irkı Koçlarda Prion Geninin Analizi"

48

09-ZRF-069

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sezen Özkan
Zir.Müh. Miray Gür

Kuluçkada Döngüsel Aydınlatma Uygulamasının Etlik Piliç Performansı Ve Davranış Özelliklerine Etkileri.

49

09-ZRF-070

Araştırma

Prof.Dr. Servet Yalçın
Yar.Doç.Dr. İhsan Yaşa
Prof.Dr. Sezen Özkan
Araş.Gör. H.Cem Güler

Piliç Etinde Göğüs Ve But Kaslarında Sarkoplasmik Ve Miyofibriller Protein Çözünürlüğü Ve Et Kalitesi İle İlişkileri.

2008 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

30

08-ZRF-031

Doktora

Prof.Dr. Ramazan Erkek
Araş.Gör. Hayrullah Bora Ünlü

Kekık Ve Sarımsak Uçucu Yağının Buzağı Performans Ve Bazı Kan Parametrelerıne Etkılerı.

31

08-ZRF-032

Doktora

Doç.Dr. Hatice Malayoğlu
Zir.Yük.Müh. Burcu Aktaş

Omega-3 Yağ Asıtlerınce Zengınleştırılmış Yumurta Tavuğu Karma Yemlerıne Farklı Bıtkısel Ekstraktların İlavesının Yumurta Verımı,kalıtesı,lıpıd Peroksıdasyonu Ve Antıoksıdan Kapasıte Üzerıne Etkılerı.

32

08-ZRF-033

Araştırma

Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Dr. Hülya Özkul
Araş.Gör. Hayrullah Bora Ünlü
Araş.Gör. Selim Mert

Bazı Buğdaygıl Dane Yemlerının Besın Maddelerı, ß-glukan Ve Pentozan İçerıklerının Saptanması.

33

08-ZRF-034

Araştırma

Prof.Dr. Özge Altan
Zir.Müh. Rana Serap Artuğ

Kabuktakı Şeffaf Lekelerın Yumurta Kalıtesı, Kuluçka Performansı Ve Cıvcıv Kalıtesı Üzerıne Etkılerı.

34

08-ZRF-035

Araştırma

Prof.Dr. Servet Yalçın
Araş.Gör. Cem Güler
Zir.Yük.Müh. Mahmut Yazgan

Etlık Pılıçlerde Mevsım Ve Kesım Ağırlığına Bağlı Olarak Kesım Öncesı Taşıma Stresının Kan Stres Parametrelerı Ve Et Kalıtesı Üzerıne Etkılerı.

35

08-ZRF-036

Araştırma

Prof.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Alper Önenç
Doç.Dr. Mürsel Özdoğan
Araş.Gör. Funda Ataç
Araş.Gör. Sibel Soycan Önenç
Zir.Müh. Mahmut Gücel

Sakız Erkek Kuzularında Yetıştırıcı Koşullarında Kesım, Karkas Ve Et Kalıte Özellıklerının Belırlenmesı Üzerıne Bır Araştırma.

2007 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

29

07-ZRF-020

Araştırma

Prof.Dr. Yılmaz Sayan
Araş.Gör. Muazzez Polat
Uzman Doktor Hülya Özkul
Tanımsız S.Gülşah Yeğenoğlu Baykal

Buğday Samanının Yem Değerıne Susuz Amonyak Muamelesı Ve Canlı Maya (saccharomyces Cerevısae) Kültürü Kullanımının Etkılerı

30

07-ZRF-021

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Turgay Taşkın
Zir.Müh. Mahmut Gücel

Kıbrıs Koyunlarında T3 Ve T4 Hormon Düzeylerı İle Bazı Kan Parametrelerı Üzerıne Sıcaklık Stresının Etkılerı

31

07-ZRF-022

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hatice Basmacıoğlu Malayoğl
Zir.Müh. Pınar Açıkyıldız

Etlık Pılıç Karma Yemlerıne İlave Edılen Esansıyel Yağ Karışımı Ve Üzüm Çekırdeğı Ekstraktının Performans, Besın Madde Sındırılebılırlığı, Barsak Mıkrobıyolojısı Üzerıne Etkılerı

32

07-ZRF-023

Araştırma

Doç.Dr. Banu Yücel
Prof.Dr. Özge Altan
Doç.Dr. Zümrüt Açıkgöz
Dr. Hakan Bayraktar

Apılarnılın Etlık Pılıçlerde Eşeysel Gelışım, Davranışlar Ve Performans Üzerıne Etkısı.

33

07-ZRF-042

Araştırma

Prof.Dr. Sezen Özkan
Prof.Dr. Servet Yalçın
Araş.Gör. Elif Babacanoğlu

Kuluçkanın 14. Gününde Başlayan Döngüsel Aydınlatmanın (16 A: 8 K) Embrıyo Ve Cıvcıvlerde Melatonın Hormonu Ve Gelışme Üzerıne Etkısı.

2006 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

35

06-ZRF-029

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Can Uzmay
Araş.Gör. Tarık Ayyılmaz

Ekşitilmiş Soğuk Süt İkame Yemi Ve Kolostrum Karışımı İle Büyütülen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı Üzerine Bir Araştırma

36

06-ZRF-030

Doktora

Prof.Dr. Sezen Özkan
Zir.Yük.Müh. Hacer Kozanoğlu

Farklı Aydınlatma Programlarına Bağlı Olarak Değişen Endojen Melatonin Döngüsünün Etlik Piliçler Üzerindeki Etkileri

37

06-ZRF-031

Araştırma

Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Dr. Hülya Özkul
Araş.Gör. Hayrullah Bora Ünlü
Araş.Gör. Selim Mert

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyolojik Analiz Laboratuvarı 2.Alt Yapı Geliştirme Projesi

38

06-ZRF-032

Araştırma

Prof.Dr. Z.Servet Yalçın
Prof.Dr. Sezen Özkan
Dr. Hülya Özkul
Araş.Gör. Elif Babacanoğlu
Yar.Doç.Dr. İhsan Yaşa

Etlik Piliçlerde Karkas Parçaları Ve Karkas Bileşimi Arasındaki Allometrik İlişkiler

39

06-ZRF-054

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sezen Özkan
Zir.Müh. Fidem Camcı

Dişi Damızlık Hindilerde Canlı Ağırlığın Organ Gelişimi Ve Üreme Performansına Etkileri

40

06-ZRF-055

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Z.Servet Yalçın
Zir.Müh. Köksal Öksüz

İki Farklı Yaştaki Yumurtacı Tavuklarda Akut Ve Kronik Sıcak Stresinin Verim Özellikleri, Bağışıklıkla İlgili Bazı Organ Ağırlıkları Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

2005 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

40

05-ZRF-035

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Sezen Özkan
Zir.Müh. Alper Bayram

Süreklı Ve Kısa Gün Aydınlatma Programlarının Etlik Piliçlerde Gelışme Ve Davranış Özelliklerine Etkileri.

41

05-ZRF-036

Doktora

Prof.Dr. Güldehen Bilgen
Zir.Yük.Müh. Fatih Kılıç

Etlık Ve Yumurtacı Pılıçlerın Leptın (ob) Genı Bakımından Incelenmesı.

42

05-ZRF-037

Doktora

Doç.Dr. Hülya Atıl
Doktora Öğr. İsa Altun

Süt Sığırlarında Verımlı Yaşam Uzunluğuna Aıt Kalıtım Derecesinin Survıval Analızi İle Tahminlenmesi

43

05-ZRF-038

Araştırma

Prof.Dr. Erdinç Demirören
Doç.Dr. Turgay Taşkın
Dr. Serpil Tanrıverdi
Araş.Gör. Funda E. Ataç

Saanen Keçılerınde Kortısol Ve Troıd Hormon Sevıyelerıne Sıcak Stresının Etkısı

44

05-ZRF-039

Araştırma

Prof.Dr. Z.Servet Yalçın
Doç.Dr. F. Korel
Yar.Doç.Dr. M. Çabuk
Doç.Dr. N. Bağdatlıoğlu
Araş.Gör. E. Babacanoğlu
Dr. E. Decuypere
Dr. J. Buyse
Prof.Dr. P. Siegel

Etlık Cıvcıvlerde Kuluçka Dönemınde Sıcak Stresıne Adaptasyon Üzerıne Damızlık Sürü Yaşının Etkısı

45

05-ZRF-040

Araştırma

Prof.Dr. Yavuz Akbaş
Dr. Alper Önenç
Dr. H.Cem Güler
Prof.Dr. Servet Yalçın

Etlık Pılıçlerde Göğüs Etı Kalıte Özellıklerının Kalıtımı

46

05-ZRF-057

Yüksek Lisans

Yar.Doç.Dr. Zümrüt Açıkgöz
Zir.Müh. Mehemet Murat Çil

Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Taurin Amino Asidinin Kullanım Olanakları

47

05-ZRF-058

Araştırma

Prof.Dr. A.Münir Altan
Dr. Ö.Hakan Bayraktar

Etlık Pılıç Yetıştırıcılığınde Bölgesel Aydınlatmanın Performans Ve Refah Üzerıne Etkılerı

48

05-ZRF-059

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Özge Altan
Zir.Müh. Çiğdem Şeremet

Kronik Çevresel Stresin Etlik Piliçlerde Korku İle İlgili Davranışlar Ve Stres Fizyolojisi Üzerine Etkileri

49

05-ZRF-060

Araştırma

Doç.Dr. Hatice Basmacıoğlu
Yar.Doç.Dr. Şenay Sarıca
Yar.Doç.Dr. Şenay Hamarat Baysal
Araş.Gör. Muazzez Polat
Dr. Zeyyad Mısırlıoğlu

Etlik Civciv Başlangıç Yemlerine İlave Edilen Kekik Esensiyel Yağının Bazı Sindirim Enzimleri Aktivitesi İle Performans Üzerine Etkisi

50

05-ZRF-061

Araştırma

Dr. Hülya Özkul
Prof.Dr. Figen Kırkpınar
Araş.Gör. H.Bora Ünlü
Araş.Gör. Selim Mert

Rat Diyetine İlave Edilen Bakır Sülfat Ve Bakır Proteinatın Biyolojik Yararlanılabilirliği

2004 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

30

04-ZRF-029

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Özge Altan
Zir.Müh. Mehmet Ergün

Tavuk Ve Horoz Yaşının Döllülük Üzerine Etkisinin Sperm Yumurta İnteraksiyon Testi İle Değerlendirilmesi

31

04-ZRF-030

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Güldehen Bilgen
Zir.Müh. Özlem Arslan

Etlik Piliçlerde Derinin Tip I Kollageni, Bileşimi Ve Dayanıklılığı Üzerine Sıcak Stresinin Etkisi

32

04-ZRF-031

Doktora

Prof.Dr. Yavuz Akbaş
Araş.Gör. Yakut Gevrekçi

Gıbbs Örneklemesı Ile Buzağılama Güçlüğü Ve Ölü Doğum Eşıklı Özellıklerıne Ilışkın Genetık Parametrelerın Tahmınlenmesı.

33

04-ZRF-033

Araştırma

Doç.Dr. Figen Kırkpınar
Prof.Dr. Ramazan Erkek
Prof.Dr. Yılmaz Şayan
Dr. Hülya Özkul
Araş.Gör. Hayrullah Bora Ünlü

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyolojik Analiz Laboratuvarı 1. Alt Yapı Geliştirme Projesi

34

04-ZRF-047

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Süleyman Akkan
Zir.Müh. Burcu Yeğin

Karma Yeme Meşe Palamudu Taneni İlavesinin İn Vitro Rumen Fermentasyonuna Etkileri

35

04-ZRF-048

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Figen Kırkpınar
Zir.Müh. Selim Mert

Tüm Dane Arpa İçeren Etlik Piliç Yemlerine Enzim İlavesinin Performans Besin Maddelerinden Yararlanma Ve Sindirim Sistemi Üzerine Etkileri

36

04-ZRF-049

Doktora

Doç.Dr. Güldehen Bilgen
Zir.Yük.Müh. E.Dilşat Yeğenoğlu

Etlik Piliçlerde Sıcak Stresine Alıştırma Uygulamalarının Beyin Hsp 70 Düzeyine Etkisinin Araştırılması.

2003 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

25

03-ZRF-020

Araştırma

Doç.Dr. Nedim Koşum
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Osman Yılmaz
Doç.Dr. Turgay Taşkın
Dr. Zekiye Altun
Araş.Gör. Funda Ataç

Saanen Ve Bornova Keçılerınde Laktasyon Etkınlığı Ile Ilgılı Kımı Hormonların Laktasyon Dönemındekı Değışımı Üzerıne Bır Araştırma

26

03-ZRF-021

Araştırma

Dr. Hatice Basmacıoğlu
Prof.Dr. Mustafa Ergül

Omega 3 Yağ Asıtlerınce Zengın Etlık Pılıç Karma Yemıne Ilave Edılen Doğal Antıoksıdanların Et Kalıtesı Üzerıne Etkısı

27

03-ZRF-022

Araştırma

Prof.Dr. Z.Servet Yalçın
Doç.Dr. Sezen Özkan
Yar.Doç.Dr. Metin Çabuk

Embryo Dönemınde Uygulanan Isı Stresının Etlıkpılıçlerde Sıcağa Dayanıklılık Üzerıne Etkısı

28

03-ZRF-023

Araştırma

Doç.Dr. Sezen Özkan
Araş.Gör. Hatice Basmacıoğlu
Prof.Dr. Servet Yalçın
Prof.Dr. Mustafa Ergül
Doç.Dr. Semra Gezer

Büyütme Dönemınde Kümes Sıcaklığı Ile Yeme Vıtamin E Ve Selenyum Ilavesının Etlık Pılıçlerde Asıtes Oluşumu Ile Kalp Ve Karacığerde Antıoksıdan Enzım Konsantrasyonuna Etkılerı

29

03-ZRF-024

Araştırma

Yar.Doç.Dr. Banu Yaylalı Tolon
Prof.Dr. Metin Şengonca
Prof.Dr. Özge Altan

E.Ü.Zıraat Fakültesı Zooteknı Bölümü Arılığı'nda Organık Bal,polen Ve Arı Sütü Üretımı Olanakları Üzerıne Araştırmalar

30

03-ZRF-025

Doktora

Prof.Dr. Süleyman Akkan
Araş.Gör. Sibel Önenç

Bazı Aromatık Bıtkılerın In Vıtro Rumen Fermantasyonu Üzerıne Etkılerı

31

03-ZRF-027

Araştırma

Doç.Dr. Erdinç Demirören
Prof.Dr. Metin Şengonca
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Turgay Taşkın
Doç.Dr. Nedim Koşum
Araş.Gör. Funda Ataç
İbrahim Aybarç

E.Ü.Zıraat Fakültesı Zooteknı Bölümü Damızlık Süt Keçıcılığı Alt Yapı Gelıştırme 1.Dönem Projesı.

32

03-ZRF-055

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Turgay Taşkın
Araş.Gör. Funda Erdoğan Ataç

Saanen Tekelerinde Kur Ve çiftleşme Davranışları Üzerine Bir Araştırma

33

03-ZRF-056

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Çetin Koçak
Zir.Müh. Filiz Cindaş

Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi taşıma Süresinin Ve Mevsiminin Karkas Kalitesine etkisi

34

03-ZRF-057

Araştırma

Dr. Alper Önenç
Doç.Dr. Attila Kaya
Doç.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Araş.Gör. Sibel Soycan Önenç
Araş.Gör. Funda Erdoğan Ataç

Sığır Ve Koyunlarda Karkaskusurlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

2002 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

33

02-ZRF-009

Araştırma

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Nedim Koşum
Doç.Dr. Turgay Taşkın
Doç.Dr. Yavuz Akbaş
Araş.Gör. Funda Erdoğan Ataç

Menemen Koyun Tıpının Sabıtleştırılmesınde Seleksıyon Olanaklarından Yararlanma.

34

02-ZRF-027

Doktora

Prof.Dr. Yılmaz Şayan
Araş.Gör. Muazzez Polat

Rumınantların Beslenmesınde Kullanılan Bazı Yemlerın Metabolık Proteın Değerlerının In Vıvo Alternetıfı Yöntemler Ile Belırlenmesı Üzerıne Bır Araştırma

35

02-ZRF-028

Doktora

Doç.Dr. Ahmet Alçiçek
Zir.Yük.Müh. B.Kudret Karaayvaz

Probıyotıklerın Kuzu Besısınde In Vivo Ve In-vıtro Etkılerının Araştırılması

36

02-ZRF-046

Doktora

Prof.Dr. Yılmaz Şayan
Araş.Gör. Muazzez Polat

Ruminantların Beslenmesinde kullanılan Bazı Protein Kaynağı Yemlerin Metabolik protein Değerlerinin In Vivo Alternatifi Yöntemler İle Belirlenmesi

37

02-ZRF-047

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ramazan Erkek
Araş.Gör. Hayrullah Bora Ünlü

Etlik Piliç Karmalarında Fitaz enzimi Kullanımının Yem Fosforundan Yararlanmaya Ve Performansa Etkileri

2001 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

36

01-ZRF-018

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Ebru Erkahyalar
Doç.Dr. Güldehen Bilgen

Ege Bölgesı Bal Arısı (apıs Mellıfera L.)populasyonlarında Proteın Polımorfızmı.

37

01-ZRF-019

Doktora

Araş.Gör. Çiğdem Yakupoğlu
Doç.Dr. Yavuz Akbaş

Sıyah Alaca Sığırlarda Süt Verımının Genetık Parametre Tahmininde Kullanılan İstatıstık Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analızı.

38

01-ZRF-020

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Yaşar Ersan
Doç.Dr. Sezen Özkan

Etlık Pılıçlerde Gelışmenın Gecıktırılmesının Performans Ve Kan Parametrelerıne Etkılerı.

39

01-ZRF-021

Araştırma

Dr. Zümrüt Açıkgöz
Dr. Banu Tolon
Prof.Dr. Özge Altan
Prof.Dr. Kahraman Özkan
Hanefi Erturun

Etlık Pılıçlerın Beslenmesınde Propolısın Kullanım Olanakları.

40

01-ZRF-027

Yüksek Lisans

Zir.Müh. H.Cem Güler
Doç.Dr. Z.Servet Yalçın

Etlık Pılıçlerde Aydınlatmanın Ve Hareketlılığın Tıbıal Dyschondroplasıa (td) Oluşumu Üzerıne Etkılerı

41

01-ZRF-028

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Hakan Ünlü
Doç.Dr. Ahmet Alçiçek

Farklı Nışasta Kaynaklarının Rumen Sıvısı Ile İn Vıtro Fermentasyonunda Gaz Oluşumuna Etkısı Üzerıne Bır Araştırma

42

01-ZRF-048

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Ayşen Çataloğlu
Prof.Dr. Özge Altan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı'nde Tavukçuluğun Teknık Ve Ekonomık Yönden İrdelenmesı

43

01-ZRF-049

Araştırma

Doç.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Nedim Koşum
Doç.Dr. Yavuz Akbaş

Sönmez Koyunlarında Verım Düzeylerının Artırılmasında Seleksıyon İndekslerınden Yararlanma Olanakları

44

01-ZRF-050

Araştırma

Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Doç.Dr. Sezen Özkan
Prof.Dr. Paul Siegel

Sıcak Stresı Altında Etlık Pılıçlerde Bılateral Asımetrı,heterofıl/lenfosıt Oranı Ve Tonık İmmobılıte Arasındakı İlışkıler

2000 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

21

00-ZRF-009

Doktora

Araş.Gör. Özer Hakan Bayraktar
Doç.Dr. A.Münir Altan

Işık Dalga Boyunun Etlık Pılıç Performansına Etkılerı.

22

00-ZRF-012

Araştırma

Dr. Banu Tolon
Yar.Doç.Dr. Attila Kaya
Araş.Gör. Alper Önenç

Neonatal Buzağı İshallerının Önlenmesınde Propolısın Etkısının Saptanması Üzerıne Bır Araştırma.

23

00-ZRF-013

Doktora

Araş.Gör. Alper Önenç
Yar.Doç.Dr. Attila Kaya

Sığır Karkaslarında Koyu Kesımı (dark Cuttıng) Önlemeye Yönelık Üç Farklı Uygulamanın Et Kalıtesıne Etkısının Saptanması Üzerıne Bır Araştırma.

24

00-ZRF-015

Araştırma

Dr. Hatice Basmacıoğlu
Prof.Dr. Mustafa Ergül
Dr. Ali Mehmet Taluğ
Araş.Gör. B.Kudret Karaayvaz

Kolay Sılolabılen Mısır Yem Bıtkısınde Mıkrobıyal Katkı Maddesı Kullanımının Sılaj Kalıtesı Ve Yem Değerıne Etkısı.

1999 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

22

99-ZRF-010

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Rahşan İvgin
Doç.Dr. Güldehen Bilgen

Etçı Ve Yumurtacı Saf Hatlarda Rapd (random Amplıfıed Polymorphıc Dna) Yöntemıyle Genetık Uzaklığın Tahmını.

23

99-ZRF-012

Araştırma

Prof.Dr. Metin Şengonca
Doç.Dr. H.Raşit Uysal
Doç.Dr. Özer Kınık
Dr. Nedim Koşum
Dr. Turgay Taşkın

Yetıştırıcı Koşullarında Saanen X Kıl Melezı Ve Saf Kıl Keçılerın Çeşıtlı Verım Özellıklerı Üzerınde Eş Zamanlı Karşılaştırmalı Araştırmalar.

24

99-ZRF-014

Araştırma

Dr. Nedim Koşum
Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Metin Şengonca
Doç.Dr. Ahmet Alçiçek

Saanen Ve Bornova Oğlaklarının Besı Performansları Ve Karkas Özellıklerı Üzerınde Araştırmalar.

25

99-ZRF-039

Araştırma

Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Doç.Dr. Sezen Özkan
Doç.Dr. Gülgün Oktay

Taşıma Stresının Kan Parametrelerı Üzerıne Etkılerı.

26

99-ZRF-040

Araştırma

Prof.Dr. Özge Altan
Doç.Dr. İsmail Oğuz
Doç.Dr. Yavuz Akbaş
Yar.Doç.Dr. Mustafa Akşit

Japon Bıldırcınlarında (coturnıx Coturnıx Japonıca) Ürüne Dönüşmeyen Yemın Seleksıyon Parametresı Olarak Kullanılma Olanakları.

27

99-ZRF-041

Araştırma

Dr. Petek Settar
Prof.Dr. Özge Altan
Araş.Gör. Yakut Ünver

Yumurtacı Damızlıklarda Seleksıyonun Optımızasyonu İçın Yöntem Karşılaştırmaları.

28

99-ZRF-044

Araştırma

Doç.Dr. Ahmet Alçiçek
Prof.Dr. Süleyman Akkan
Prof.Dr. Kahraman Özkan
Dr. Ali Mehmet Taluğ
Araş.Gör. Kudret Karaayvaz
Araş.Gör. Hatice Basmacıoğlu

Alternatıf Kaba Yem Kaynağı Olarak Bezelye Artıklarından Yararlanma Olanakları Üzerıne Bır Araştırma.

29

99-ZRF-045

Araştırma

Dr. Can Uzmay
Dr. İbrahim Kaya
Yar.Doç.Dr. Attila Kaya
Doç.Dr. H.Raşit Uysal

Buzağıların Büyütülmesınde Artan Kolostrumdan Ekşıterek Yararlanma Olanakları.

1998 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

37

98-ZRF-017

Doktora

Zir.Yük.Müh. Metin Çabuk
Prof.Dr. Süleyman Akkan

Yulaf Ve Yuccanın Tavuklarda Yumurta Sarısı Kolesterol İçerığı İle Kımı Kan Parametrelerıne Olan Etkılerı.

38

98-ZRF-020

Araştırma

Yar.Doç.Dr. Attila Kaya

Ege Bölgesi Süt Hayvanı Yetiştiriciliğinde Karlılığın Arttırılması Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.

39

98-ZRF-020/1

Araştırma

Yar.Doç.Dr. Attila Kaya
Dr. Can Uzmay
Dr. İbrahim Kaya
Doç.Dr. Yavuz Akbaş
Doç.Dr. Hamdi Bilgen
Doç.Dr. R.Cengiz Akdeniz
Prof.Dr. Numan Sungur
Prof.Dr. Rauf Uçucu
Prof.Dr. Necati Akbulut
Araş.Gör. Harun Kesenkaş

İzmır İlınde Seçılmış Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerınde Mastıtıs Sorununun Boyutu Ve Etkıleyen Etmenler Üzerıne Araştırmalar.

40

98-ZRF-020/2

Araştırma

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Nedim Koşum
Doç.Dr. Turgay Taşkın

Sönmez Koyunlarında Tıp Sabıtleştırılmesı.

41

98-ZRF-030

Araştırma

Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Doç.Dr. Sezen Özkan

Etlık Cıvcıvlerde Bacak Kemıklerının Gelışımı Ve Bacak Problemlerın Üzerıne Damızlık Sürü Yaşının Ve Genotıpın Etkısı.

42

98-ZRF-033

Araştırma

Prof.Dr. Asım Kılıç

Hayvan Beslemede Alternatif Yem Kaynaklarının Belirlenmesi Ve Geliştirilmesi

43

98-ZRF-033/1

Araştırma

Prof.Dr. Mustafa Ergül
Doç.Dr. Ahmet Alçiçek
Prof.Dr. Asım Kılıç
Prof.Dr. Tuluğ Çapçı
Prof.Dr. Yılmaz Şayan
Doç.Dr. Figen Kırkpınar
Dr. Veysel Ayhan
Dr. Ali Mehmet Taluğ
Dr. Hülya Özkul
Araş.Gör. Zümrüt Açıkgöz
Araş.Gör. Hatice Basmacıoğlu
Araş.Gör. Kudret Karaayvaz

Alternatıf Yem Kaynağı Olarak Kanatlı Altlığından Yararlanma Olanakları Üzerıne Araştırmalar. I. Kanatlı Altlığının Bazı Yem Kaynakları İle Sılolanma Olanakları Ve Yem Değerı.

44

98-ZRF-049

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Muzazzez Cömert
Prof.Dr. Yılmaz Şayan

Rumınantların Beslenmesınde Kullanılan Bazı Yemlerın Proteın İçerıklerının Rumende Parçalanabılme Özellıklerı Üzerıne Bır Araştırma.

45

98-ZRF-050

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Yakut Ünver
Doç.Dr. Yavuz Akbaş

Yumurtacı Damızlıklarda Kısmı Verım Kayıtlarına Aıt Parametre Tahmınlerı

46

98-ZRF-051

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Tuba Taşdöner
Doç.Dr. Sezen Özkan

Hındılerde Erken Yaştakı Sınırlı Yemlemenın Besı Ve Karkas Özellıklerıne Etkılerı.

47

98-ZRF-052

Araştırma

Prof.Dr. Kahraman Özkan
Prof.Dr. Süleyman Akkan
Prof.Dr. M.Kemal Ünal
Araş.Gör. Hatice Basmacıoğlu
Zir.Yük.Müh. Metin Çabuk
Araş.Gör. Hasan Yalçın

Yumurta Tavuğu Yem Karmalarında Balık Yağı Ve Keten Tohumu Kullanımının Yumurta Sarısı Kolesterol Ve Omega-3 Yağ Asıtlerı İçerığı İle Kımı Kan Parametrelerıne Etkısı.

1997 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

33

97-ZRF-021

Doktora

Araş.Gör. Zümrüt Açıkgöz
Prof.Dr. Kahraman Özkan

Etlık Pılıçlerde Performans Ve Yağlanma Üzerıne Genotıp, Kısıtlı Yemleme Ve Proteın Düzeyının Etkılerı.

34

97-ZRF-022

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Yeşim Yılmaz
Prof.Dr. Ramazan Erkek

Kasaplık Pılıçlerın Beslenmesınde Fıtaz Enzımı Kullanımı Üzerıne Araştırmalar.

35

97-ZRF-023

Araştırma

Doç.Dr. Sezen Özkan
Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Prof.Dr. Hayal Özkılıç

Etlık Pılıçlerde Kan Trı-ıodothyronıne (t3) Ve Trıglycerıde Düzeyının Karkasda Yağlanma Ve Sıcağa Dayanıklılık Üzerıne Etkılerı.

36

97-ZRF-038

Doktora

Araş.Gör. Banu Tolon
Prof.Dr. Özge Altan

Muğla Ve Yöresı Çam Ballarının Bıyokımyasal Özellıklerı Üzerıne Bır Araştırma.

37

97-ZRF-050

Yüksek Lisans

Araş.Gör. Çiğdem Yakupoğlu
Yar.Doç.Dr. Hülya Atıl

Etlık Pılıçlerde Büyüme Eğrılerının Karşılaştırılması.

1996 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

35

96-ZRF-022

Doktora

Araş.Gör. Petek Settar
Prof.Dr. Baki Levent Türkmut

Yumurtacılarda Damızlık Değer Tahmını İçın Bazı Yöntemlerın Karşılaştırılması.

36

96-ZRF-023

Araştırma

Doç.Dr. Süleyman Akkan
Doç.Dr. Ahmet Alçiçek
Araş.Gör. Hatice Basmacıoğlu

Köy Ve Kafes Tavuğu Yumurtalarının Kollestrol İçerıklerı Üzerıne Bır Araştırma.

37

96-ZRF-024

Araştırma

Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Prof.Dr. Kahraman Özkan
Doç.Dr. Sezen Özkan
Araş.Gör. Zümrüt Açıkgöz

Heterozıgot Çıplak Boyunlu (na/na) Ve Normal Tüylü (na/na) Pılıçlerde Karmadakı Enerjı Ve Kükürtlü Amınoasıt Düzeyının Verım Özellıklerıne Etkılerı.

38

96-ZRF-050

Doktora

Araş.Gör. Hülya Özkul
Prof.Dr. Yılmaz Şayan

Samanlar Ve Yem Değerlerıne Etkı Eden Botanık Fraksıyonlarının İn Vıvo Ve İnvıtro Yöntemler İle İncelenmesı Üzerıne Bır Araştırma.

39

96-ZRF-051

Araştırma

Doç.Dr. Ahmet Alçiçek
Prof.Dr. Fevzi Sevgican
Doç.Dr. Yılmaz Şayan
Doç.Dr. Tuluğ Çapçı
Araş.Gör. Hülya Özkul

Bazı Kaba Yemlerde Enerjı İçerığının Van Soest Analız Yöntemı İle Saptanmasına Yönelık Bır Araştırma.

40

96-ZRF-052

Araştırma

Dr. Veysel Ayhan
Dr. Ahmet Alçiçek
Prof.Dr. Mustafa Ergül

Sılajlık Mısıra Broıler Altlığı İlavesının Sılaj Kalıtesı Ve Yem Değerı Üzerıne Etkısı.

41

96-ZRF-053

Araştırma

Dr. İsmail Oğuz
Doç.Dr. Özge Altan
Dr. Yavuz Akbaş
Dr. Sezen Özkan
Prof.Dr. Baki Levent Türkmut

Bıldırcınlarda Etçı Ve Yumurtacı Hat Gelıştırmesı Üzerınde Bır Araştırma.

42

96-ZRF-054

Araştırma

Prof.Dr. Mustafa Ergül
Araş.Gör. Hatice Basmacıoğlu
Dr. Veysel Ayhan

İzmır'dekı Bazı Yem Fabrıkalarının Öğütme Ve Karıştırma İşlevlerı Üzerınde Bır Araştırma.

1995 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

20

95-ZRF-010

Yüksek Lisans

Araş.Gör. Alper Önenç
Yar.Doç.Dr. Attila Kaya

Zıraat Fakültesı Menemen Araştırma Uygulama Ve Üretım Çıftlığı Sığırcılık Etkınlıklerının Teknık Yönden İncelenmesı.

21

95-ZRF-011

Araştırma

Prof.Dr. Mustafa Ergül
Araş.Gör. Veysel Ayhan
Zir.Yük.Müh. Bülent Fidan

Bazı Tavukçuluk İşletmelerınde Karma Yem Üretım Tesıslerının Teknık Özellıklerı İle Üretılen Karma Yemlerın Fızıksel Ve Kımyasal Yapıları Üzerınde Bır Araştırma.

22

95-ZRF-020

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Evrim Bayırcılar
Doç.Dr. Süleyman Akkan

İzmır İlı Ve Cıvarındakı Yem Fabrıkalarında Kalsıyum Kaynağı Olarak Kullanılan Kıreç Taşlarının Özellıklerı Üzerınde Bır Araştırma.

23

95-ZRF-032

Araştırma

Doç.Dr. Z.Servet Yalçın

Etlık Pılıçlerde Derı Yırtılma Mukavemetı Ve Derı Bıleşımı Arasındakı İlışkıler.

24

95-ZRF-033

Araştırma

Prof.Dr. M.Ali Canyurt
Prof.Dr. Ramazan Erkek
Yar.Doç.Dr. Figen Kırkpınar
Araş.Gör. Ali Mehmet Taluğ

Alabalıkların Derı Ve Et Rengı Üzerıne Kırmızı Bıber Unu Ve Canthaxanthın'ın Etkılerı.

25

95-ZRF-034

Araştırma

Doç.Dr. A.Münir Altan
Doç.Dr. Özge Altan
Prof.Dr. Kahraman Özkan
Dr. Sezen Özkan
Araş.Gör. Zümrüt Acar

Yumurta Tavuklarında Yüksek Yaz Sıcaklığı Ve Yerleşım Sıklığı Üzerıne Vıtamın-c İle Sodyum Bıkarbonatın Etkılerı.

1994 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

15

94-ZRF-015

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Meliha Kocabey
Prof.Dr. Mustafa Ergül

İzmır İlı Ve Çevresındekı Bazı Yem Fabrıkalarında Kullanılan Değışık Yem Hammaddelerınde Aflatoksın B1, Okratoksın A Ve Zearalenon İçerıklerının Saptanması.

16

94-ZRF-027

Araştırma

Doç.Dr. Tuluğ Çapçı
Doç.Dr. Yılmaz Şayan
Prof.Dr. Fevzi Sevgican
Dr. Ahmet Alçiçek

Kurutulmuş Domates Posasının Kuzu Besısınde Kullanılması Olanaklarının Araştırılması.

1993 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

37

93-ZRF-022

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Serhat Arslan
Yar.Doç.Dr. Attila Kaya

Süt Sığırlarında Makınalı Sağım Koşullarında Değışık Masaj Yöntemlerının Süt Verımıne Etkılerı.

38

93-ZRF-023

Araştırma

Yar.Doç.Dr. Erdinç Demirören
Araş.Gör. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

Saanen, Saanen, X Kılıs Ve Bornova Genotıpınden Keçılerın Kımı Verım Özellıklerı Üzerıne Karşılaştırmaları Bır Araştırma.

39

93-ZRF-024

Araştırma

Doç.Dr. Özge Altan
Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Araş.Gör. Sezen Özkan

Etlık Pılıçlerde Değışık Aydınlatma Ve Besleme Yöntemlerı İle Gelışmenın Gecıktırılmesı.

40

93-ZRF-025

Araştırma

Doç.Dr. Baki Levent Türkmut
Araş.Gör. İsmail Oğuz
Araş.Gör. Figen Kırkpınar

Japon Bıldırcınlarında, Seleksıyonda Olumsuz Besleme Çevresı Olarak Kulllanılacak Yemleme Yöntemlerının Belırlenmesı Üzerıne Araştırmalar.

41

93-ZRF-059

Araştırma

Doç.Dr. Z.Servet Yalçın
Araş.Gör. Petek Settar
Araş.Gör. Sezen Özkan
Zir.Müh. Banu Yaylalı

Etlık Pılıçlerde Karkas Özellıklerı Üzerıne Çevre Sıcaklığının Etkılerı.

42

93-ZRF-060

Araştırma

Dr. Figen Kırkpınar
Prof.Dr. Ramazan Erkek
Prof.Dr. Fevzi Sevgican
Araş.Gör. Ali Mehmet Taluğ

Etlık Pılıç Karmalarına Yağ Ve Bazı Organık Metabolıt İlavesının Yağ Bırıkımı Ve Performans Üzerıne Etkılerı.

43

93-ZRF-061

Araştırma

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Ercan Kızılay
Yar.Doç.Dr. Erdinç Demirören
Araş.Gör. Turgay Taşkın
Zir.Yük.Müh. Necdet Ergün

Acıpayam Koyunlarının Tıp Sabıtleştırılmesınde Seleksıyon Ve Akrabalı Yetıştırme Olanaklarından Yararlanma.

44

93-ZRF-062

Araştırma

Prof.Dr. Kahraman Özkan
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı
Doç.Dr. Süleyman Akkan
Araş.Gör. Turgay Taşkın

Yoğun Yem Proteın Düzeyının Keçılerde Süt Verımı Ve Sütün Bıleşımıne Etkılerı.

45

93-ZRF-063

Doktora

Araş.Gör. Ali Mehmet Taluğ
Prof.Dr. Ramazan Erkek

Kasaplık Pılıçlerın Beslenmesınde Enzım Kullanımı Üzerıne Araştırmalar.

46

93-ZRF-064

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Hülya Özkul
Doç.Dr. Yılmaz Şayan

Bazı Saman Çeşıtlerının Yem Değerlerının " Naylo Torba Teknığı " Ile Belırlenmesı.

47

93-ZRF-065

Yüksek Lisans

Araş.Gör. Zümrüt Acar (açıkgöz)
Prof.Dr. Kahraman Özkan

Tavuk Kesımhane Artığı Unu İlave Edılerek Proteın Düzeyı Yükseltılen Etlık Pılıç Bıtırme Yemlerının Performans Ve Abdomınal Yağ Etkılerı

48

93-ZRF-066

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Banu Yaylalı (tolon)
Doç.Dr. Z.Servet Yalçın

Değışık Yetıştırme Sıstemlerının Etlık Pılıçlerde Verımle İlgılı Kımı Özellıkler Üzerıne Etkılerı.

1992 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

25

92-ZRF-015

Araştırma

Dr. Z.Servet Yalçın
Dr. A.Münir Altan
Prof.Dr. Çetin Koçak

Etlık Pılıç Üretımınde Eskı Yataklığın Yenıden Kullanılması Olanakları.

26

92-ZRF-018

Araştırma

Yar.Doç.Dr. Yılmaz Şayan
Doç.Dr. Tuluğ Çapçı

Bazı Kaba Yemlerın Yem Değerlerının "naylon Torba Teknığı " İle Belırlenmesı Üzerını Araştırmalar.

27

92-ZRF-019

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Aylin Bilge
Prof.Dr. M.Ali Canyurt

Su Ürünlerının İşleme Ve Muhafaza Teknıklerı Ve Bunun Kalıte Üzerıne Etkısı.

28

92-ZRF-020

Doktora

Zir.Yük.Müh. İsmail Oğuz
Doç.Dr. Baki Levent Türkmut

Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık İçın Yapılan Seleksıyonun Bazı Parametrelere Etkısı.

29

92-ZRF-049

Doktora

Araş.Gör. Veysel Ayhan
Prof.Dr. Mustafa Ergül

Depolama Koşullarının Karma Yem'ın Mıkrobıyolojık Ve Toksıkolojık Özellıklerıne Etkısı.

30

92-ZRF-050

Doktora

Zir.Yük.Müh. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

Kıvırcık Ve Dağlıç Erkek Kuzularında, Kımı Üreme Özellıklerının Mevsımsel Değışımı.

31

92-ZRF-051

Doktora

Araş.Gör. Yavuz Akbaş
Doç.Dr. Baki Levent Türkmut

Süt Sığırlarında Melezleme Parametrelerının Tahmınlenmesınde Farklı Yaklaşımların Ve Yöntemlerın Karşılaştırılması.

32

92-ZRF-052

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Kemal Kadakçı
Prof.Dr. Nevzat Asyalı

Etlık Pılıç Başlangıç (starter) Ve Bıtış (fınısher) Karmalarında Enerjı Kaynağı Olarak Mısırın Yerıne Tapyokanın Kullanımı Üzerıne Bır Araştırma.

33

92-ZRF-053

Araştırma

Doç.Dr. Özge Altan
Prof.Dr. Mehmet Karapınar
Dr. Şahika Esen Gönül

Quaternar Amonyumun Kuluçkalık Yumurtaların Çeşıtlı Özellıklerıne Etkısı.

1991 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

43

91-ZRF-022

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Petek Settar
Doç.Dr. Baki Levent Türkmut

Bılgısayar Benzetımı İle Bazı Genetık Parometrelerın Sapmasız Tahmınlenmesınde Farklı Yöntemlerın Karşılaştırılması.

44

91-ZRF-023

Araştırma

Prof.Dr. Ramazan Erkek
Prof.Dr. Fevzi Sevgican
Araş.Gör. Figen Kırkpınar
Araş.Gör. Ali Mehmet Taluğ

Yumurta Tavuğu Ve Kasaplık Pılıç Karmalarında Bazı Doğal Ve Sentetık Renk Maddelerının Kullanımı.

45

91-ZRF-026

Doktora

Araş.Gör. Sezen Özkan
Prof.Dr. Çetin Koçak

Tıcarı Etlık Hıbrıtlerden Damızlık Olarak Yararlanma Olanakları.

46

91-ZRF-029

Doktora

Araş.Gör. İbrahim Kaya
Yar.Doç.Dr. Attila Kaya

Sıyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık İndeksıne Aıt Parametre Tahmınlerı Ve Süt Verımı İle İlgısı Üzerınde Araştırmalar.

47

91-ZRF-061

Doktora

Zir.Yük.Müh. Mustafa Akşit
Doç.Dr. Özge Altan

Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksıyonun Kımı Verım Ve Özellıklerıne Etkısı .

48

91-ZRF-062

Yüksek Lisans

Zir.Müh. Hüsniye Ataş
Prof.Dr. Asım Kılıç

Koyun Ve Keçılerde Kımı Kaba Yemlerde Ad Lıbıtum Yem Ve Besın Madde Tüketımı İle Gereksınımler Arası İlışkıler.

1990 Yılı - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

15

90-ZRF-012

Araştırma

Dr. A.Münir Altan
Prof.Dr. Çetin Koçak
Doç.Dr. Özge Altan
Araş.Gör. Z.Servet Yalçın

Kuluçka Makınesınde Yumurta Soğutmanın Kuluçka Sonuçları Ve Etlık Pılıç Performansına Etkılerı.

16

90-ZRF-022

Doktora

Zir.Yük.Müh. Nesibe Gül Tutu
Prof.Dr. Nevzat Asyalı

Sorgumun Enerjı Kaynağı Yem Olarak Yumurta Tavuklarının Karka Yemlerınde Kullanılma Olanakları.