zstekno-logo

Hizmetlerimiz

SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNDE YAPILAN ANALİZLER ve ÜCRETLERİ (2014 YILI)

HİZMETİN ADI

FİYATI (TL)

Sütte ve Mamüllerinde Yağ

20.00

Sütte OzgüI Ağırlık

10.00

Sütte Soda

25.00

Sütte Hidrojen Peroksit

25.00

Sütte Laktoz

35.00

Sütte Fosfataz

25.00

Sütte Antibiyotik Varlığı

30.00

Süt ve Mamüllerinde Kül / Kuru Madde

30.00

Süt ve Mamüllerinde Titrasyon Asitliği

25.00

Sut ve Mamüllerinde pH

10.00

Süt ve Mamüllerinde Protein ( Kjheldahl )

60.00

Süt ve Mamüllerinde Protein ( Formol Titrasyon )

30.00

Pastörize Sütte Homogenizasyon Kontrolü

45.00

Sterilize SütIerde Sterilizasyon Kontrolü

70.00

Süt, Ayran ve Yoğurtta Viskozite

75.00

Yoğurtta Jelatin

30.00

Yoğurtta Nişasta

30.00

Krema ve Tereyağında Tuz

50.00

Krema ve Tereyağında Fosfotaz

60.00

Krema ve Tereyağında Reichert-MeissI

150.00

Krema ve Tereyağında lyot

75.00

Krema ve Tereyağında Polenske Sayısı

75.00

Krema ve Tereyağında Sabunlaşma Sayısı

75.00

Peynir Mayasi Kuvveti

30.00

Peynirde Tuz

45.00

Peynirde Olgunlaşma Indeksi

70.00

Süttozunda Suda Erime Yeteneği

25.00

Dondurmada Kuru Madde

30.00

Dondurmada Fosfataz

75.00

Mineral Madde ( Ca, Mg vb. )

75.00

Koliform (EMS) / Fekal Koliform / Maya-Küf / Toplam Bakteri

70.00

E.coli /Enterokok/Bacillus/Staph. Gibi Özel Bakteriler

100.00

Listeria/Yersina

125.00

Serolojik Test

150.00

Besin Etiketlenmesi Çalışması

250.00

Somatik Hucre Sayımı

25.00

Kültür Aktivite Testi (Tek Kültür)

1500.00

Süt ve Ürünlerinde Tekstür

150.00

Dezenfektan Etkinlik Kontrolü

1000.00

Sularda Sertlik

150.00

Toplam Şeker

150.00

Ultra Pure Su (1L)

25.00

DİĞER HİZMETLER

Ürün Danışmanlık                                                         Yatırım bedeline göre

Üretim Danışmanlık                                                      Yatırım bedeline göre

Fizibilite Raporu Hazırlanması                                       Yatırım bedeline göre

Özel Danışmanlık                                                         Yatırım bedeline göre