zstekno-logo

Süt Sektöründe Gelişmeler ve Uygulanabilirliği Paneli

Tüm mezunlarımız ve süt sektörü ile ilgilenenler davetlidir.