zf001-tys-001

   Yayınlar

2013 Yılı Yayın Listesi

Oztekin, G.B., Tuzel, Y., Tuzel, I. H., Does mycorrhiza improve salinity tolerance in grafted plants?.

2013

Scientia Horticulturae Volume: 149 Pages: 55-60

Tuzel, I. H., Tunalı, U., Tepecik M., Tuzel, Y., Oztekin,Automated Irrigation Management of Organic Greenhouse Tomatoes

2013

ISHS Symposium on Organic Greenhouse Horticulture. 28-31 Oct., 2013. Avignon-France.

Özçakal, E., Yıldırım, T., Anaç, S. “İklim Değişimi Ve Hidroloji Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Jeoistatistik Yöntemlerinin Kullanımı”

2013

18. ESRİ Kullanıcıları Konferansı, 7-8 Ekim 2013, Ankara.

Yildirim, T., Ozcakal, E. Anac, S., “Evaluation of Irrigation Practices in Menemen Plain with Remote Sensing Technologies”

 

2013

International ‘1st Central Asıa Congress on Modern Agrıcultural Technıques and Plant Nutrıtıon’, 1-3 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan. Soil Water Journal, Vol. 2(2013), No: 2(2), pp. 1243-1248.

Küçükyumuk, C., H. Yıldız, Y.S. Kukul Kurttaş, Z. Ay, H. Şenyurt, “Bodur Anaçlı Elma Bahçelerinde Malç Kullanımının Su Tüketimi, Verim ve Bazı Parametreler Üzerine Etkileri”

2013

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, Vol. 30 No.1, 48-64

Hepaksoy, S., Y.S. Kukul Kurttaş, Ş. Kavaklı, “Effect of Irrigation Level on Leaf Nutrient of Pomegranate Varieties”

2013

Toprak Su Dergisi, Vol. 2 No. 2, 1393-1399 (2013) (Special Issue for 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01-03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan)

Camoglu,G.,Kaya,U.,Akkuzu,E.,Genc,L.,Gurbuz,M.,Pamuk Mengu, G and Kizil,U.2013. Prediction of Leaf Water Status Usig Spectral Indices for Young Olive Trees.

2013

Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 22(9a):2713-2720.

Pamuk Mengü, G., Akkuzu, E. "Tarımsal Üretimde Su Hasadı”

2013

AGROSKOP Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi. 23:26-29

Akkuzu,E., Kaya,Ü.,Çamoglu,G.,Mengü, G.P.,Aşık,Ş., “Determination of Crop Water Stress Index (CWSI) and Irrigation Timing on Olive Trees Using a Handheld Infrared Thermometer.”

2013

Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE,139(9)728-737. 

Pamuk Mengü, G., Akkuzu, E.. "Su Hasadı”

2013

AGROSKOP Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi. 23:26-29

Akkuzu,E., Kaya,Ü.,Çamoglu,G.,Mengü, G.P.,Aşık,Ş., “Determination of Crop Water Stress Index (CWSI) and Irrigation Timing on Olive Trees Using a Handheld Infrared Thermometer.”

2013

Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE,139(9)728-737.

Camoglu,G.,Kaya,U.,Akkuzu,E.,Genc,L.,Gurbuz,M.,Pamuk Mengu, G and Kizil,U.2013. Prediction of Leaf Water Status Usig Spectral Indices for Young Olive Trees.

2013

Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 22(9a):2713-2720.

Yıldırım, T., Özçakal, E., Anaç, S., “Evaluation of Irrigation Practices in Menemen Plain with Remote Sensing Technologies”

2013

International ‘1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition’, 1-3 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan. Soil Water Journal, Vol. 2(2013), No: 2(2), pp. 1243-1248.

Özçakal, E., Yıldırım, T., Anaç, S., “İklim Değişimi Ve Hidroloji Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Jeoistatistik Yöntemlerinin Kullanımı”

2013

18. ESRİ Kullanıcıları Konferansı, 7-8 Ekim 2013, Ankara.

Yıldırım, T., Özçakal, E., Anaç, S., Evaluation of Irrigation Practices in Menemen Plain with Remote Sensing Technologies

2013

I. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi, Bişkek, Kırgızistan.

Umut OKKAN, Zafer Ali SERBEŞ. The combined use of wavelet transform and black box models in reservoir inflow modeling

2013

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61, 2, 112–119.

Zafer Ali SERBEŞ, Umut OKKAN. Günlük Akarsu Akımlarının Tahmini: Kapalı Kutu Modellemesi ve Botan Çayı Örneği

2013

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara

ÜNAL, H.B., TAŞKIN, T., ALKAN, İ.,. Hayvancılık İşletmelerinde Uygun Yer Seçimi.

2013

Tarım Türk Dergisi, 39-8:44-46.

Alkan, İ., Yılmaz, H.İ., Kandemir, Ç., Ünal, H.B., Taşkın, T., Koşum, N., Alçiçek, A.,. Analyze of Sheep Production in Terms of Animal Welfare and Development Possibilities In Izmir Province,

2013

VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON-2013, 3-5 October 2013, Tekirdağ, Fulltext Notes, 425-432.

ALKAN, İ., KANDEMİR, Ç., ÜNAL, H.B., TAŞKIN , T.,. Küçükbaş Yetiştiriciliğinde Barınak Yeri Ve Tipinin Seçimi.

2013

Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK), 2013 Yılı Hayvancılık Bölge Grup Toplantısı, 04-07 Kasım 2013, Çanakkale, (Baskıda).

TAŞKIN, T., ÜNAL, H.B.,. Koyunculuk İşletmelerinde Avlu Tipleri ve Seçimi.

2013

Hasat-Hayvancılık Dergisi, 29(341):22-25.

ÜNAL, H.B., TAŞKIN, T., ALKAN, İ.,. Hayvancılık İşletmelerinde Uygun Yer Seçimi.

2013

Tarım Türk Dergisi, 39-8:44-46.

Alkan, İ., Yılmaz, H.İ., Kandemir, Ç., Ünal, H.B., Taşkın, T., Koşum, N., Alçiçek, A.,. Analyze of Sheep Production in Terms of Animal Welfare and Development Possibilities In Izmir Province,

2013

VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON-2013, 3-5 October 2013, Tekirdağ, Fulltext Notes, 425-432.

KORKMAZ, N., GÜNDÜZ, M., AVCI, A., AŞIK, Ş., ÜNAL, H.B.,. Tersiyer Kanallar Düzeyinde Su Dağıtım Performansı (Poster).

2013

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Tokat, 789-797.

ALKAN, İ., KANDEMİR, Ç., ÜNAL, H.B., TAŞKIN , T.,. Küçükbaş Yetiştiriciliğinde Barınak Yeri Ve Tipinin Seçimi.

2013

Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK), 2013 Yılı Hayvancılık Bölge Grup Toplantısı, 04-07 Kasım 2013, Çanakkale, (Baskıda).

Korkmaz, N., Gündüz, M., Avcı, A., Aşık, Ş., Ünal, H.B., 2013. Tersiyer Kanallar Düzeyinde Su Dağıtım Performansı (Poster).

2013

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Tokat, 789-797

AKKUZU, E; KAYA, Ü; ÇAMOĞLU, G.; PAMUK MENGÜ, G.; ASIK, S. Determination of Crop Water Stress Index and Irrigation Timing on Olive Trees Using a Handheld Infrared Thermometer.

2013

Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, Vol. 139 (9): 728-737.

KORKMAZ, N.; GÜNDÜZ, M.; AVCI, A.; AŞIK, Ş.; ÜNAL, H.B. Tersiyer Kanallar Düzeyinde Su Dağıtım Performansı (Poster).

2013

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Tokat, 789-797.