zf001-tys-001

   Misyonumuz ve Vizyonumuz

Bölümümüzün Amaç ve Hedefleri

 Tarımsal yapılar ve sulama mühendisliğinin temellerini ve uzmanlık konusunun ayrıntılarını çok iyi bilen ve kullanan,
araştıran,
analitik düşünebilen,
çözüm odaklı yaklaşımı hedefleyen,
bilgi ve deneyimini toplum ve sanayi ile paylaşan,
sürekli “öğrenebilme yeteneklerine” sahip,
kültürel yönden donanımlı,
toplumda saygın ve söz sahibi mühendisler yetiştirmek

ve

 ülkemiz ve bölgemizde toprak ve su kaynaklarının kalitesi, verimliliği ve sürdürülebilirliğine,
tarım kesiminin ekonomik ve sosyal yönden yaşam kalitesinin yükseltilmesine,
kırsal alanda evrensel düzeyde bilgi üreterek bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamaktır.

 

Bölümümüzün Çalışma Konuları

 Bitkisel Üretim Yapılarının Tasarımı
Hayvansal Üretim Yapılarının Tasarımıve Çevre Denetimi
Toprak ve Su Koruma Yapılarının Tasarımı
Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alan Planlaması
Tarımsal Meteoroloji
Tarımsal Sulama
Tarımsal Hidroloji ve Havza Modellemesi
İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamaya Etkisi
Su Kaynaklarının Planlanması
Sulama Yönetimi
Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Sulama Sistemlerinde İzleme ve Değerlendirme
Sulama ve Tarımsal Yapılarda Hassas Tarım Uygulamaları ve Otomasyon
Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği
Atık Suların Sulamada Kullanımı
Drenaj ve Arazi Islahı
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımsal Yapılar, Sulama ve Kırsal Alan düzenlemesi konularında uygulanması

 

Bölümümüzün Öncelikli Araştırma Alanları

 Sulamanın Programlanmasında Teknoloji Kullanımı ve Üretici Düzeyinde Yaygınlaştırılması
Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve İşletiminde Model Kullanımının Geliştirilmesi
Sulama Suyu Kalitesi ve Etkileri
Su Kaynaklarının Yönetiminde Model Kullanımı
Arazi Toplulaştırmasında Optimizasyon ve Otomasyon
İklim Değişiminin Tarım ve Su Kaynakları Üzerine Etkisi
Bölge Koşullarına Uygun Tarımsal Yapıların Geliştirilmesi