zf001-tys-001

   Araştırmalar ve Projeler

 

Tamamlanan 2010 Yılı Projeleri

Prof.Dr. Mehmet Ali Ul
Araş.Gör. Hatice Gürgülü

Topraksız Tarımda (perlit+hindistan Cevizi Lifi) Farklı Tuzluluk Ve Yıkama Oranları Uygulanarak Yetiştirilen Biberde (capsicum Annuum L.) Su Tüketimi, Verim Ve Bazı Meyve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi .

Dr. Gülay Pamuk Mengü
Prof.Dr. Süer Anaç
Doç.Dr. Erhan Akkuzu
Araş.Gör. Emrah Özçakal

Ege Bölgesinde Klimatolojik Yağış Açığı İndisinin Zamansal Ve Mekansal Değişimi

Yar.Doç.Dr. Yesemin Senem Kukul Kurttaş
Prof.Dr. Süer Anaç
Araş.Gör. Emrah Özçakal
Zir.Müh. Perihan Tarı

Arıtılmış Atık Suyun Rekreasyon Amaçlı Yeşil Alan Sulamasında Yeniden Kullanılması-artur(burhaniye,balıkesir) Yazlık Sitesi Yeşil Alan Sulaması

Yar.Doç.Dr. Yasemin Senem Kukul Kurttaş
Prof.Dr. Serra Hepaksoy
Araş.Gör. Emrah Özçakal
Araş.Gör. Hatice Gürgülü

Farklı Sulama Suyu Miktarlarının Bazı Nar Çeşitlerinin Yaprak Su İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Dr. Murat Kılıç
Prof.Dr. Süer Anaç

Parseller Düzeyinde Kullanıcı Etkileşimli Gerçek Zamanlı Sulama Programlaması

Prof.Dr. Süer Anaç
Doç.Dr. Erhan Akkuzu
Dr. Gülay Pamuk Mengü
Araş.Gör. Emrah Özçakal

Kuraklık Yönetim Stratejileri, Türkiye De Kuraklık Yönetimi Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar Ve Etkin Bir Yönetim İçin Yaklaşımlar

 

Tamamlanan 2011 Yılı Projeleri

Prof.Dr. İ.Hakkı Tüzel
Araş.Gör. Ulaş Tunalı

Sulamanın Programlanmasında Kök Bölgesi Nem Algılayıcılarının Ve Yapay Sinir Ağlarının Topraksız Tarımda Kullanım Olanakları.

Doç.Dr. Halil Baki Ünal
Doç.Dr. Vedat Demir
Yar.Doç.Dr. Harun Çoban
Dr. Tuncay Günhan
Dr. Halil İbrahim Yılmaz
Araş.Gör. İlkay Öztürk

Gediz Havzası Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Örtü Malzemesi Kullanımının Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Süer Anaç
Zir.Müh. Tuğba Yıldırım

Menemen Ovası Sulama Uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Algılama İle Değerlendirilmesi

Prof.Dr. İ Hakkı Tüzel
Zir.Müh. Elyar Saeedi İlkhchi

Sera Topraksız Biber Yetiştiriciliğinde Sulamanın Programlanması

Prof.Dr. H.Baki Ünal
Prof.Dr. Turgay Taşkın
Prof.Dr. Ahmet Alçiçek
Prof.Dr. Nedim Koşum
Dr. Halil İbrahim Yılmaz
Araş.Gör. İlkay Öztürk
Zir.Müh. Çağrı Kandemir

İzmir Yöresi Koyun Keçi Yetiştiriciliğinde Barındırma Olanaklarının Belirlenmesi Ve Uygun Ağıl Projelerinin Geliştirilmesi

 

Devam Eden 2012 Yılı Projeleri

Prof.Dr. İ.Hakkı Tüzel
Prof.Dr. Yüksel Tüzel
Araş.Gör. Ulaş Tunalı
Uzman Doktor Gölgen Bahar Öztekin
Zir.Yük.Müh. Zafer Ali Serbeş
Araş.Gör. Mahmut Tepecik
Yar.Doç.Dr. Nedim Çetinkaya

Sera Organik Sebze Üretiminde Otomasyona Dayalı Farklı Sulama Programları Ve Malç Uygulamasının Verim,kalite Ve Su Tüketimine Etkisi

Prof.Dr. İsmail Hakkı Tüzel
Prof.Dr. Yüksel Tüzel
Dr. Gölgen Bahar Öztekin
Araş.Gör. Ulaş Tunalı
Zir.Yük.Müh. Zafer Ali Serbeş

Sera Topraksız Patlıcan Yetiştiriciliğinde Kısıtlı Sulamanın Verim, Kalite Ve Su Tüketimine Etkileri

 

Devam Eden 2013 Yılı Projeleri

Doç.Dr. Erhan Akkuzu
Dr. Ünal Kaya
Doç.Dr. Gülay Pamuk Mengü
Dr. Melek Gürbüz
Zir.Müh. Mesut Parlak
Zir.Müh. Tolga Çakır

Zeytin (cv Memecik) Ağaçlarında Bitki Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Kullanılan Yaklaşımların Karşılaştırılması

 

Devam Eden 2014 Yılı Projeleri

Prof.Dr. Musa Avcı
Zir.Müh. Samer Alkhaled

Ürkmez Toplu Basınçlı Sulama Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Musa Avcı
Zir.Yük.Müh. Zafer Ali Serbeş

Olası İklim Değişikliği Senaryoları Altında Gediz Havzası Sulama Suyu İhtiyacının Tahminlenmesi

Doç.Dr. M.Kadri Bozokalfa
Doç.Dr. Murat Kılıç
Prof.Dr. Dursun Eşiyok
Yar.Doç.Dr. Bülent Yağmur
Araş.Gör. Tansel Kaygısız
Zir.Müh. Kıvanç Manav

Kısıtlı Sulama Uygulamalarında Farklı Börülce Genotipleri İçin Su-verim İlişkisi Ve Bazı Bitki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi