zf001-tys-001

   İdari Personel

 

Bölüm Sekreteri

Aysun ULUTANIR

Kahraman GÖLPINAR

 

Tekniker

Adil YILDIZOĞLU

 

Teknisyen Yardımcısı

Abdullah ARAS