zf001-tarim-makinalari-001

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Bölümün Amaç ve Hedefleri
Çağdaş ve Yeterli tarımsal ve tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış,
Sorgulayan,
Analitik düşünebilen,
Sentez yapabilen,
Sorunlara çözüm üretebilen,
Ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilen,
Toplumda saygın ve söz sahibi
Mühendisler Yetiştirmek,
Ülkemiz, Bölgemiz ve ilimizde tarımsal mekanizasyonunun gelişmesine çağdaş çözümlerle katkıda bulunmak,
Ülkemizin Tarım Makinaları imalat Sanayii’ne Araştırma Geliştirme Test ve Deneme destekleri sağlayarak ülkemizin ihtiyaçlarına uygun,
Sağlam,
Kaliteli,
Ucuz ve
Uluslararası pazarlarda satılabilen
Makinaların üretilebilmesine yardımcı olmak.

Bölüm Çalışma Alanları
Tarım makinalarının imalatı, geliştirilmesi, seçimi ve kullanımı konularında Eğitim ve Öğretim çalışmalarını yürütmek,
Tarımsal Mekanizasyon ile ilgili yeni gereksinim ve görüşlere uygun tarım makinaları prototiplerini imal etmek,
Var olan makinaların geliştirilmesi ve Kullanımına ilişkin Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarını yürütmek,
Tarımsal mekanizasyon için gerekli çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
Tarım alet ve makinalarının Ulusal ve Uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla Denemeler Yapmak ve Test Raporu Vermek,
Tarım Makinaları ve Tarımsal Mekanizasyon konularında Danışmanlık Hizmeti Vermek

Bölüm Araştırma Alanları
Makina Malzeme Bilgisi
Makina Elemanları
Mekanizma Tekniği
Biyolojik Malzeme Bilgisi
Tarım Makinaları Tasarım ve Konstrüksiyonu
Toprak Mekaniği
Boyutsal Analiz ve Matematiksel Modelleme
Tarımda Enerji Kullanımı
Tarımsal Elektrifikasyon
Tarım Traktörleri
Toprak işleme Sistemleri ve Makinaları
Bitkisel Üretim Sistemleri
Ekim- Dikim ve Gübreleme Makinaları
Tohum Yatağı Hazırlama Makinaları
Meliorasyon Makinaları
Doğrudan Ekim
Sulama Makinaları
ilaçlama Makinaları
Tarım Makinaları işletmeciliği ve Planlama
Tarımsal Mekanizasyonda iş Etüdü
Tarımsal Mekanizasyonda Sistem Analizi ve Yöneylem Araştırması
Tarımda Bilişim Teknolojileri
Hassas Tarım
Hayvansal Üretimde Mekanizasyon
Karma Yem Hazırlama Makinaları
Taşıma ve iletim Makinaları
Süt Sağma Makinaları ve Sağım Mekanizasyonu
Hasat Makinaları ve Mekanizasyonu
Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği
Bölümümüz son yıllarda araştırma faaliyetlerini ağırlıklı olarak,
Hassas tarım
Minumum toprak işleme,
Tarım ürünlerinin kurutulması,
Hayvansal üretim mekanizasyonu
Bitki koruma makinaları
ile ilgili alanlara yöneltmiş bulunmaktadır.Bölüm Lisans Programı Mezunları
1972 yılından günümüze kadar 30’u yabancı uyruklu 1014 lisans, öğrencisi yetiştirmiştir

Bölüm Yüksek Lisans Programı Mezunları
9’u yabancı uyruklu 90 Yüksek Lisans öğrencisi yetiştirilmiştir.

Bölüm Doktora Programı Mezunları
43 doktora öğrencisi yetiştirilmiştir. Doktora öğrencilerinin 4’ü yabancı uyrukludur.

Bölümümüz 2005 yılına kadar 8’i ulusal, 4’ü uluslararası düzeyde 12 Tarımsal Mekanizasyon Kongresi,
Tarımsal mekanizasyonla ilgili çeşitli konularda 4 ulusal ve 5 uluslararası düzeyde 9 çalıştay düzenlemiştir.
2009 yılı International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) dünya kongresi Bölümüz tarafından düzenlenmiştir.