zf001-tarim-makinalari-001

Lisans Seminer Günleri

23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Bölümümüz son sınıf öğrencileri aşağıda akışı verilen program dahilinde lisans seminerlerini vereceklerdir.

 

Lisans Seminer Günleri

 

23-24 Mayıs 2017

 

EÜZF TMTM Emin Mutaf Amfisi

SEMİNER PROGRAMI

 


23 Mayıs 2017 Salı

 

I. Oturum

Oturum Başkanı: Güler ANGAY

 

10.00 – 10.30  İKRAM ve AÇILIŞ

 

10.30 – 10.45   İlaçlaması Zor Bazı Meyve Türleri İlaçlanması

Murat Burak SAVTEKİN (Doç. Dr. Hüseyin GÜLER)

10.45 – 11.00   Türkiye’de Bitki Koruma Makinalarının Mevcut Durumu ve Geleceği

              Çağrı ALTUNKAYA (Doç. Dr. Hüseyin GÜLER)

11.00 – 11.15   Farklı Meme Tipleri Performanslarının Karşılaştırılması

                   Doğan GÜNEŞ (Doç. Dr. Hüseyin GÜLER)

 

11.15 – 11.30   Süt Sağım Makinalarında Teknolojik Gelişmeler

                        Ozan KABA (Prof. Dr. Hamdi BİLGEN)

11.30 – 12.00 TARTIŞMA

 

12.00-13.15  Öğle Yemeği

 

II. Oturum

Oturum Başkanı: Mesut YAŞAR

 

13.15 – 13.30 Bitkisel Üretimde Aydınlatma Uygulamaları ve Aydınlatıcılar

                   Buğra AYÇA (Prof. Dr. Vedat DEMİR)

13.30 – 13.45   Makine İmalatında Kullanılan Ölçme ve Kontrol Yöntem ve Cihazlarında Teknolojik Gelişmeler

             Ozan Ahmet Sinan KIZMIŞ (Prof. Dr. Vedat DEMİR)

13.45 – 14.00  Su İletim Sistemlerinde Kullanılan Kontrol Vanaları

                   Mehmet DEMİR (Prof. Dr. Vedat DEMİR)

14.00 – 14.15Toprak İşleme Kalitesini Belirlemede Görüntü İşleme Tekniğinin Kullanılma Olanakları

                       Senem KARADENİZ (Prof. Dr. Engin ÇAKIR)

14.15 – 14.30Organik Tarımda Yabancı Ot Mücadelesinde Yenilikler                                               

                    Fatih ERKAN (Prof. Dr. Engin ÇAKIR)

14.30 – 15.00TARTIŞMA

                                               15.00 – 15.15 Çay – Kahve Arası

 

III. Oturum

Oturum Başkanı: Ahmet TÜRKERİ

 

15.15 – 15.30   İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın İllerindeki Traktör ve Makina Parkının TÜİK Verilerine Göre İncelenmesi

                        Efe DENİZ (Yrd. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU)

15.30 – 15.45   Paletli Traktörlerin Tarımda Kullanımı

Deniz TUNA (Yrd. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU)

15.45 – 16.00   Kültivatörlerin Toprak İşlemede Önemi ve Toprağa Olan Etkileri

                   Zafer GÜNGÖR (Yrd. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU)

16.00 – 16.15   Tarım Makinalarında Hareket İletiminde Kullanılan Redüktörler ve Özellikleri

                        Atilla CEYLAN (Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK)

16.15 – 16.30   Don Olayından Korunma ve Önleme Amaçlı Kullanılan Mekanizasyon Uygulamaları

                        Burak ADIVAR (Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK)

16.30 – 17.00   TARTIŞMA

               24 Mayıs 2017 Çarşamba               

IV. Oturum

Oturum Başkanı: Doğan GÜNEŞ

 

09.00 – 09.15   Kuru Üzüm Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Kullanılan Mekanizasyon Uygulamaları

Cevdet AKIN(Doç. Dr. Tuncay GÜNHAN)

09.15 – 09.30   Sığır Yetiştiriciliğinde Bilişim Teknolojileri Uygulamaları

             Pınar ÖZBALTAN(Doç. Dr. A. Behiç TEKİN)

09.30 – 09.45   Traktör İmalat Sanayinde Üretim Planlaması – Endüstri 4. 0  

             Filiz KIRKAN (Doç. Dr. A. Behiç TEKİN)

09.45 – 10.00   Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Robot Kullanımı

                        Ahmet TÜRKERİ(Doç. Dr. A. Behiç TEKİN)

10.00 – 10.15   TARTIŞMA

 

10.15 - 10.30 Çay – Kahve Arası

 

 

V. Oturum

Oturum Başkanı: Ozan KABA

 

10.30 – 10.45  Toprak Altı Damla Sulama Sistemleri

              Hatice Meltem ŞAHİN (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜRDEM)

10.45 – 11.00   Endüstriyel Robotlar ve Makine İmalat Aşamalarında Kullanımları

Mesut YAŞAR (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜRDEM)

11.00 – 11.15Tarım Makinalarında Döküm Parçaların Kullanımı ve Döküm Teknolojisinde Görülen Gelişmeler

                        Abdülkadir BAYRAK (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜRDEM)

11.15 – 11.30  Gelecekte Toprak İşleme Senaryoları (Big Data-Tillage Relations)    

Ozan AKINCI (Prof. Dr. Harun YALÇIN)

11.30 – 11.45 Bitkisel Üretimde Enerji Maliyetleri ve Azaltma Olanakları

                        Osman DEMİR (Prof. Dr. Harun YALÇIN)

11.45 – 12.15   TARTIŞMA

 

12.15 – 13.45 Öğle Yemeği

 

 

VI. Oturum

Oturum Başkanı: Mehmet DEMİR

 

 

13.45 – 14.00   Türkiye’de Doğrudan Ekim Uygulamaları

              Pınar ŞEN (Prof. Dr. Erdem AYKAS)

14.00 – 14.15   Türkiye Tarımında Mekanizasyonun Dünü, Bugünü, Yarını

                        Onur MUTLU (Prof. Dr. Erdem AYKAS)

 

14.15 – 14.30Ekim Makinalarında Son Gelişmeler, Akıllı Ekim Makinaları Kullanımı ve Geleceği

                   Güler ANGAY (Prof. Dr. Erdem AYKAS)

14.30 – 14.45Tarımsal Artıkların Peletlenmesi ve Biriketlenmesi      

                   İlker BÜLBÜL (Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ)

14.45 – 15.15TARTIŞMA ve KAPANIŞ