zf001-tarim-makinalari-001

Araştırma ve Projeler

 

2013 Yılında Tamamlanmış Projeler

 

Proje Adı Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar Destekleyen Kurum(lar)
Tarım Makinalarının Ağırlık Merkezinin Belirlenmesinde Kullanılan Bir Köprülü Kreynin Geliştirilmesi
 • H. Güler
 • A. Değirmencioğlu
 • B. Çakmak
 • H. Yürdem
BAP 2011-ZRF-19
Ürünlerin Kurutulması ve Farklı Mineral Gübrelerin Fiziko–Mekanik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Sıcaklık ve Bağıl Nem Kontrollü Bir Sistemin Geliştirilmesi
 • F. N. Alayunt
 • İ.Önal            
 • E. Aykas
 • T. Günhan
BAP 2009 - ZRF 57
Gediz Havzası Örneğinde Bitkisel Üretim ve Traktör Kullanımına İlişkin Temel Değerler ve İlişkilerin Mekansal olarak Belirlenmesi
 • A. Değirmencioğlu
 • G. Ö. Ertuğrul

TÜBİTAK

No: 112O455

Genç Tarımcıların Sürdürülebilir Tarım ve Yeni Teknolojiler Alanında Mesleki Deneyimlerinin, Rekabet Güçlerinin Geliştirilmesi ve İstihdam Olanaklarının Arttırılması
 • F. N. Alayunt
 • H. Güler
 • Y. Tüzel
 • S. Yalçın    
 • M. Yercan
 • H. Özaktan
 • M. N. Gevrek

AB Projesi 2011-1-TR1-LEO02-25609

Leonardo da Vinci Hareketlilik PLM Projesi

Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi
 • R. C. Akdeniz
110E005 no’lu TÜBİTAK-İŞBAP
Anıza Doğrudan Tahıl Ekim Makinası Geliştirilmesi
 • Z. Altınöz
 • E. Aykas (Proje Danışmanı)

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı 7110225

Silindirik Değirmenin Arpa Öğütme ve Ezme Performansı Üzerinde Bir Araştırma

 

 • R. C. Akdeniz
 • G. Akkuş
 • S. Boyar

 

EBİLTEM-Proje No: 03/05/09, 2009-2011

 

2012 Yılında Tamamlanmış Projeler

 

Proje Adı Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar Destekleyen Kurum(lar)
Mısır Silaj Yemi yapımında Kullanılan Mekanizasyon Yöntemlerinin Farklı Silolama Tekniklerine Göre İncelenmesi
 • H.Yalçın
 • M. Evrenosoğlu
BAP 2011-ZRF-19
Farklı Tip Memelerle Bağ İlaçlamasında Pülverizatör Performansının ve Sürüklenmenin Belirlenmesi
 • M.Tozan
 • E.Urkan
BAP 2008- ZRF-018
Türk Traktör Firması Tarafından Üretim Gamına Alınacak Toprak İşleme Makinalarının Performanslarının Belirlenmesi
 • E. Aykas
 • E. Çakır
 • E. Gülsoylu
Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş.
Türk Traktör Firması Tarafından İthal Edilen Doğrudan Ekim Makinalarının Kullanılabilirliğinin Ortaya Konulması (Dalaman ve Menemen Bölgeleri Örneğinde)
 • E. Aykas
 • H. Yalçın
Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş.
Türk Traktör Ürün Gamında Mevcut   Bulunan New Holland Markalı Ekim Makinalarının Yerlileştirilmesi
 • E. Aykas
 • M. Tozan
 • A. Değirmencioğlu
 • H. Yalçın
 • A.Yazgı
 • E. Urkan
 • M. Evrenosoğlu
 • G. Ö. Ertuğrul
 • F. Kömekçi
 • N. Kuldemir
Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş.
Sabit Tip Pamuk Sapı Parçalama Makinası Performansının Belirlenmesi.
 • R. C. Akdeniz
 • G. Akkuş
 • S. Boyar  
 • M. F. Çağlar
BAP 2009 - ZRF 56
Ege Bölgesinin Ar-Ge ve İnovasyon Potansiyelinin Belirlenmesi
 • S.Temel
 • R.C. Akdeniz
 • F. Vardar Sukan
 • O. Omta
 • F. T.J.M. Fortuın
TÜBİTAK
İzmir Regional Innovation Strategy
 • S. Temel
 • F. Vardar Sukan
 • R. Cengiz Akdeniz
İZKA
2012 AreGe “ÜniversitePatentleri” Proje Pazarı ve Yarışması
 • F. Vardar Sukan
 • R. C. Akdeniz
 • Ü. R. Yaman

TÜBİTAK 1503

Proje Pazarı Destekleme Programı
SPINE “SPIN-Energy Efficiency & Urban Development Planning”
 • F. Vardar Sükan
 • R. C.Akdeniz ve Ark.

Avrupa Birliği EuropeAid/CIUDADProgramı Kapsamında Desteklenen Bir Projedir

POSMETRANS (POlicy measures for innovation in TRANSport sector with special focus on Small and Medium sized Enterprises-factors and recommendation for success and sustainability)
 • F. Vardar Sukan
 • R. C. Akdeniz ve ark.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Kapsamında Desteklenen Bir Projedir.