zbitkik-logo1

Bilim Dalları

 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARINA BAĞLI BULUNAN BİLİM DALLARI
   
Bitki Koruma Bölümü Başkanlığı Başkan: Prof. Dr. Semih ERKAN  
ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
  Başkan: Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ  
Anatomi ve Morfoloji Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI  
Fizyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Ferit TURANLI  
Taksonomi ve Sistematik Bilim Dalı Prof. Dr. Serdar TEZCAN  
Uygulamalı Entomoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ  
Ekoloji ve Epidemiyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN  
FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
  Başkan: Prof. Dr. Semih ERKAN  
Viroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Semih ERKAN  
Bakteriyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN  
Hastalık Ekolojisi ve Epidemiyolojisi Prof. Dr. Figen YILDIZ  
Herboloji Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİRKAN  
Mikoloji Bilim Dalı Prof. Dr Pervin KINAY TEKSÜR  
Uygulamalı Fitopatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Necip TOSUN