zbahce-logo

Komisyon ve Sorumlular

 

STRATEJİK PLAN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Dursun Eşiyok (Ana Bilim Dalı Bşk.)

2

Prof. Dr. Ercan Özzambak (Bilim Dalı Bşk.)

3

Prof. Dr. Ayşe Gül (Bilim Dalı Bşk.)

4

Prof. Dr. Ahmet Altındişli (Bilim Dalı Bşk.)

5

Prof. Dr. Elmas Özeker (Bilim Dalı Bşk.)

6

Prof. Dr. Eftal Düzyaman (Bilim Dalı Bşk.)

7

Doç. Dr. Fatih Şen

8

Doç. Dr. Betül Özer

9

Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Can (Fak. Eğitim Kom)

10

Ar. Gör. Tansel Kaygısız Aşçıoğul (ADEK)

 

PERFORMANS KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Dursun Eşiyok

2

Prof. Dr. Yüksel Tüzel

3

Prof. Dr. Elmas Özeker

 

BAHÇE KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Dursun Eşiyok

2

Prof. Dr. Ercan Özzambak

3

Doç. Dr. Murat İsfendiyaroğlu

4

Doç. Dr. M. Kadri Bozokalfa

5

Doç. Dr. Gölgen Bahar Öztekin

6

Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Can

7

Dr. Burçak İşçi

 

YAYIN KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Dursun Eşiyok

2

Prof. Dr. Ahmet Altındişli

3

Prof. Dr. Elmas Özeker

 

LABORATUVAR KOMİSYONU

1

Doç. Dr. Fatih Şen

2

Doç. Dr. Özlem Tuncay

3

Doç. Dr. Birsen Çakır

 

BAP SORUMLUSU

Prof. Dr. Ayşe Gül

ADEK ÜYELİĞİ

Ar. Gör. Tansel Kaygısız Aşçıoğul

ERASMUS-FARABİ VB

Doç. Dr. Birsen Çakır

WEB SAYFASI DÜZENLEME

Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Can

STAJ

Yrd. Doç. Dr. Zafer Can

Doç. Dr. Kadri Bozokalfa

Doç. Dr. Gölgen Öztekin

SOSYAL İLİŞKİLER

Doç. Dr. K. Betül Özer

Ar. Gör. Tansel Kaygısız Aşçıoğul

BAP ve EBİLTEM MUTEMETLİĞİ

Dr. Burçak İşçi

HABER BÜLTENİ

Dr. Emrah Zeybekoğlu

Dr. Deniz Eroğul

DEMİRBAŞ VE KÜTÜPHANE

Tek. İbrahim Çetin

SATIN ALMA VE DÖNER SERMAYE

Prof. Dr. Dursun Eşiyok

Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Can

DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA

Yrd. Doç. Dr. H.Zafer Can

Araş. Gör. Tansel Kaygısız Aşçıoğul

LİSANS SEMİNER PROGRAMI HAZIRLAMA

Araş. Gör. Tansel Kaygısız Aşçıoğul

LİSANSÜSTÜ SEMİNER PROGRAMI HAZIRLAMA

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

EKDERSLERİN İNCELENMESİ VE TAKİBİ SORUMLULUĞU

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

YAZIŞMA, KURUL, ÖZLÜK İŞLERİ, ARŞİV

Prof. Dr. Dursun Eşiyok

Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Can

FAALİYET RAPORLARI

Doç. Dr. Fatih Şen

Doç. Dr. Kadri Bozokalfa

Doç. Dr. K. Betül Özer

Doç. Dr. Gölgen Öztekin

Dr. Burçak İşçi

Dr. Emrah Zeybekoğlu

Ar. Gör. Tansel Kaygısız Aşçıoğul (Son Düzenleyen)