zbahce-logo

Fiziki Olanaklarımız

Üretim Alanları

Bahçe Bitkileri Bölümü, öğrencilerin uygulamaları ve staj çalışmaları ile bilimsel araştırmaların yürütüldüğü yaklaşık 5.5 dekar sera, 103 dekar açıkta sebze, bağ ve meyve parselleri alanlarına ve yaklaşık 100 m2 mantar üretim odasına sahiptir.

Açıkta Sebze Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında organik (2.5 da) ve konvensiyonel (15 da) tekniklerle her türlü yazlık ve kışlık sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bağ Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait 3 dekarlık bağ 2003 yılında iki farklı Amerikan asma anacı (41 B ve 110R) üzerine, beş farklı sofralık üzüm çeşidi (Yuvarlak Çekirdeksiz, Red Globe, Alfonse Lavalleè, Buca Razakı, Trakya İlkeren) ile tesis edilmiştir. Omcalara “Guyot” terbiye şekli verilmiş olup her yıl kışlık budamaları çeşit özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bağda “Y” yüksek telli sistem ve damlama sulama sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca bölümümüze ait 2 dekarlık koleksiyon bağı 2007 yılında 41B Amerikan asma anacı üzerine 35 farklı sofralık ve şaraplık üzüm çeşidi ile tesis edilmiştir. “Çift Kollu Kordon” terbiye şekli verilen omcalarda  duvar sistemi kullanılmış olup, damla sulama sistemi mevcuttur. Bölümümüze ait toplam 5 dekarlık bağ alanında yetiştiricilik organik tarım ilkeleri prensiplerine uygun olarak yapılmaktadır. Çeşit anaç adaptasyon çalışmaları yanı sıra bağda organik yetiştiricilik ve organik sofralık üzüm kalitesini arttırmaya yönelik konularda araştırma projeleri yürütülmektedir. 

Bölümümüze ait aşılı “Amerikan Asma Fidanı Üretim Binası”nda, omega aşı, anaç köklenme denemeleri ve afinite çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ege bölgesinin en önemli tarımsal ürünü olan Yuvarlak Çekirdeksiz’in bandırılarak kurutulmasına yönelik çalışmalarda bölümümüz bağ yetiştirme ve ıslahı bilim dalı kapsamında sürdürülmektedir. 

Mantar Üretim Pilot Tesisi: Mantar Üretim Pilot Tesisinde; 45’er metrekarelik üretim alanına sahip 2 adet ve 3’er metrekarelik üretim alanına sahip 2 adet olmak üzere laboratuar çapında çalışmaların yürütüldüğü 4 üretim odası bulunmaktadır. Odaların her biri ısı ve neme yalıtımlıdır ve bilgisayar kontrollü iklimlendirme sistemine sahiptir. Odaların sıcaklık, nem gibi iklim faktörleri bu bilgisayar sistemi ile sağlanmakta olup, üretim odalarında iklimlendirme faktörleri ile ilgili herhangi bir olumsuz durum alarm sistemi ile haber verilerek, kısa sürede duruma müdahale edilebilmesine olanak vermektedir. Üretim odalarının her birinde galvaniz demir profilden yapılmış ranzalar bulunmaktadır.

Özellikle uzun sürebilecek elektrik kesilmelerinde, iklim faktörlerinin istenmeyen değerlere düşmesini ya da yükselmesini engellemek amacı ile jeneratör devreye girmektedir.

Meyve Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında (80 da) konvensiyonel tarım yöntemiyle yetiştirilen elma, armut, ayva, şeftali, erik, kiraz, vişne, badem, kayısı, incir, ceviz, muşmula, Trabzon hurması,  turunçgil ve zeytin türleri gibi meyve ile bu türlere ait çeşitler yer almaktadır.

Seralar: Bölümümüzde sebze, süs bitkileri ve meyve fidanı üretim ve bilimsel çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 4.86 dekar alanda 13 adet sera; 550 m2 alanda 3 adet yüksek plastik tünel bulunmaktadır.

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Bilim dalına ait 3 adet PE sera (1668 m2) ile 1 adet yüksek plastik tünel (400 m2) bulunmaktadır. Söz konusu seralarının 2 tanesinde “Organik Tarım” diğer ikisinde “Topraksız Tarım” tekniğiyle bu güne kadar domates, hıyar, biber, fasulye, pepino, yer kirazı, salata-marul ve yaprakları yenen değişik sebzeler yetiştirilmiş; topraksız tarımda değişik ortamlar ve karışımları, açık ve kapalı sistemler, farklı gübreler ve bitki besleme reçeteleri, aşılı fide, tuz stresi, kök bakterileri, mikroorganizmalar, kısıtlı sulama, su kullanım etkinliği…gibi bir çok konuda çalışmalar yürütülmektedir.

Açıkta Sebzecilik Bilim dalına ait 2 adet PE sera (240 m2) ise daha çok öğrenci çalışmalarında kullanılmakta ve sezonluk sebze fidesi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Süs Bitkileri Bilim dalına ait 1 adet PE sera (432 m2) ve 2 adet yüksek plastik tünelde ( 150 m2) topraksız tarım ve klasik tarım teknikleri kullanılarak kesme çiçek (gerbera, gül, karanfil, krizantem,  şebboy, lilium, lisiantus, limonyum, glayöl, solidago ve nergis) ve doğal çiçek soğanları (Adıyaman lalesi, ağlayan gelin, kardelen, göl soğanı, misk zambağı) yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Meyvecilik Bilim Dalı’na ait 1 adet PE tünelde (400 m2) satışa hazır meyve fidanları muhafaza edilmekte; 5 adet PE sera (2000 m2) meyve fidanı alıştırma seraları olarak kullanılmakta ve kontrollü koşullarda sertifikalı fidan üretimi yapılmaktadır.

2007 yılında Ege İhracatçılar Birliği desteği ile başlayan “Domat Zeytininde Çelik ve Aşılı Çeliklerle Çoğaltmanın İyileştirilmesi” projesi kapsamında yapılan ve Meyvecilik Bilim Dalı’na ait “Köklendirme Serası” toplamda 120 m2 alana sahip olup, 20 m2 köklendirme yastığı alanı ve 60 m2 alıştırma masası alanına sahiptir.  PE örtülü ve yay çatılı serada yan ve çatı havalandırması tam otomatiktir.  Köklendirme yastıkları elektrik ısıtıcılı ve düşük basınçlı sisleme ile iklimlendirilmektedir. Sera içi büyük hacim ise yüksek basınçlı fogging sistemi ile donatılmış olup, düşük basınç sistemi ve gogging sisteminin kombine edildiği yeni bir uygulamaya sahiptir. ,

Laboratuvar Alanları

Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde toplam araştırma ve eğitim amaçlı 9 adet laboratuvar bulunmakta; bunun yanısıra bilimsel faaliyetler ve uygulamalar amacıyla kullanılan odalar ve ekimanlar da bölüm bünyesinde yer almaktadır. Bunlar;

Hazırlık ve Ekstraksiyon Laboratuvarı: Ürünleri kimyasal analiz aşamasına hazırlamak için yapılan temizleme, ayırma, vs. işlemler, ekstraksiyon, yaş yakma, etüvde kurutma ve fiziksel analizler yapılmaktadır.

Ekofizyoloji Laboratuvarı: Spektrofotometrik analizler, yaprak alanı indeksi ve fotosentez ölçümleri yapılmaktadır. GC cihazında gaz ölçümleri (CO2,O2,N2) ve solunum, etilen, yağ asitleri fraksiyonları analizleri yapılmaktadır. Su Aktivitesi cihazı ile kuru ürünlerde aktif su miktarı, DFA cihazı ile su miktarı ölçümleri yapılmaktadır.

Fizyoloji Laboratuvarı: Ürünlerin kimyasal analizleri yapılmaktadır.

Meyve Laboratuvarı: Bitkisel materyal köklendirilmekte ve üretim materyali hazırlanmaktadır.

Tohum Laboratuvarı: Bahçe bitkilerinin tohumlarının kimyasal veya fiziksek olarak kalite analizleri yapılmaktadır. Tohum laboratuarında, tohum canlılık testleri, tohum fiziki safiyet testi, vigor testleri, tohum çimlendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Mantar Laboratuvarı: Mantar üretimi için gerekli miseller üretilmekte ve mantar konusunda analizler yapılmaktadır. Mantar laboratuarında Agaricus bisporus, Pleurotus spp. ve Lentinula edodes türlerinin misel üretimi yapılmaktadır. Lentinula edodes ve Pleurotus spp. türlerinin üretimi torba kültürü yöntemi ile yapılmaktadır.

Mikroskopi Laboratuvarı: Histolojik  ve sitolojik incelemeler yapılmaktadır.

Biyoteknoloji Laboratuvarı: Bahçe bitkilerine ait bitkisel materyalde moleküler düzeyde araştırmalar yapılmaktadır.

Doku Kültürü Laboratuvarı: Meristem kültürü ile çeşitli üretim materyallerinin (fide, fidan, süs bitkileri) çoğaltımı konusunda çalışılmaktadır.

Atomik Absorbsiyon Odası: 2011 yılında kurulan atomik absorbsiyon cihazının bulunduğu odada, hazırlanan bitki, toprak ve su örneklerinde, bitki besin maddesi içeriğinin belirlenmesi için sadecealet okumaları yapılmaktadır.

Soğutucu Odası: Değişik sıcaklık/soğukluk (-80, -20 ve +4oC) derecelerine sahip ve örneklerin saklanması amacıyla kullanılan birçok derin dondurucu ve buzdolabının bulunduğu bu odada, aynı zamanda küçük bir soğuk hava deposu ile ultra (milipore) saf su ve liyofilizasyon cihazları bulunmaktadır.

Büyütme Kabini Odası: Kapasiteleri farklı Grotech marka 2 adet büyütme kabininin bulunduğu odada, meyve ve sebze türlerine ait değişik iklim koşullarında büyüme denemeleri yapılmaktadır.

İklim Kontrollü Depolar: İşletme alanında kurulmuş, her biri 14m3’lük hacme sahip 7 adet paket tipi sıcaklık ve nem kontrollü depo bulunmaktadır.

Model Paketleme Ünitesi: Model Ünite içerisinde yaş meyve ve sebzelerin paketlenmesi için 1 adet paketleme ünitesi ve kuru ürünler için 6 adet ayıklama masası bulunmaktadır. Ayrıca kuru ürünlerin ve bazı yaş meyvelerin değişik gazlarla paketlenmesi için, 1 adet vakumlu paketleme makinası ve 6 değişik gazı içeren tüpler bulunmaktadır.

Bu laboratuvarlarda bulunan temel alet ve ekipmanların isimleri ile genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Adı

Özellikleri

Genel kullanım alanları

Analitik Terazi

0.0001g hassasiyette

 

Terazi

5 kg kadar 0.5g hassas

 

Etüv

30...200 oC, dijital, alarmlı

Örnekleri kurutma vs.

Otoklav

35 litre hacimli, dijital, saatli

Pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri

İklim Dolabı

Sıcaklık ve nem kontrollü, programlanabilir

Kontrollü sıcaklık ve nem gerektiren çimlenme-çıkış çalışmaları

İnkübatör

40 lt hacimli 10-60oC

Soğuk testi gibi kontrollü testler, tohum depolama

Mikrodalga Fırın

150-900 W, 0-35 dakika zaman ayarlı

 

Çalkalayıcı

0-300 devir/dak. Zaman ayarlı

Analizler sırasında çalkalanması gereken örneklerin çalkalanması

Manyetik Karıştırıcı

Isıtmalı

 

Vorteks

 

Küçük hacimli sıvıları karıştırma

pH metre

0,01 hassasiyette

 

EC metre

0,01 hassasiyette

Elektriki geçirgenliğin belirlenmesi

Refraktometre

0,2 hassasiyette

SÇKM ölçümleri

Renk Ölçer

Farklı skalalarda renk ölçümü

Örnekler arası renk farklılıkları veya bir örnekte zaman içinde renk değişimi izlemek

Gaz Kromatografisi

   

Spektrofotometre

Tek ve çift kanallı

DNA, enzim, vs. ölçümü

Sirkülatörlü Su Banyosu

-20-+100oC ısıtma ve soğutma özellikleri

Spektrofotometre ile kombine edilerek kullanılabilir.

Su aktivitesi

 

Kuru ürünlerin su aktivitesinin saptanması

DFA

 

Kuru ürünlerin nem içeriğinin saptanması

Dijital Taç Modelleyicisi

 

Toplam fotosentez yüzeyinin belirlenmesi

Taşınabilir Fotosentez Cihazı

 

Fotosentez ölçümü

Çift Hazneli Vakum Makinası

2.2 Kw, 100m/h, hazne ebadı:650x600x180

Her türlü ürünün vakumla veya gaz karışımı verilerek paketlenmesi

Dikey Elektroforez

 

Enzim elektroforezi çalışmaları

Yatay Elektroforez

 

DNA ve Protein elektroforezi çalışmaları

Güç Kaynağı

 

Elektroforez aletleri ile çalışan

Mikro ve Makro Santrifüj

Makro ve mikro başlıklarla 0-15000 rpm, soğutmalı, zaman ayarlı

 

Rotari Evoporatör

   

Mikroskop

Fotoğraf düzenekli

Mikroskobi çalışmaları için

Flouresans Ataçman

Mavi, yeşil renk aralıkları için filtreler

Mikroskobi çalışmaları için

Binoküler

   

Deiyonize Saf Su Cihazı

   

Mevcut olan alet-ekipman ve deneyim ile meyve ve sebzelerde kuru madde, suda çözünür kuru madde, toplam asitlik, renk, Vitamin C, nişasta, şeker gibi kalite özellikleri; kuru meyve ve sebzelerde nem tayini; tohumlarla ilgili olarak, Tohum canlılık testleri (çimlenme, çıkış, tetrazolium) fiziksel testler ve vigor testleri (stres, soğuk ve EC gibi) yapılmaktadır. Tür, çeşit veya tip bazında DNA, protein ve izoenzim analizleri yapılarak, bireylerin birbirinden ayırt edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca doku kültürü yolu ile çeşitli meyve, sebze ve süs bitkileri üretimi gerçekleştirilmektedir.