ziraat-fakultesi-logo

Çarşamba, 27 Kasım 2013 10:58

ADEK Bölüm Temsilcileri

Arş.Gör.Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL
Bahçe Bitkileri
Arş.Gör.İbrahim MISTANOĞLU
Bitki Koruma
Arş.Gör.Merve ÖZEREN
Peyzaj Mimarlığı
Doç.Dr.Gülfem ÜNAL
Süt Teknolojisi
Arş.Gör.Özlem YILDIZ
Tarım Ekonomisi
Arş.Gör.Dr.Erkan URKAN Tarım Makinaları
Arş.Gör.Emrah ÖZÇAKAL
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Dr.Gülsüm ÖZTÜRK
Tarla Bitkileri
Dr.Fulsen ÖZEN
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Arş.Gör.Selim MERT
Zootekni