ziraat-fakultesi-logo

Cuma, 25 Aralık 2015 13:56

Uygulama Sınavları Hakkında

UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA

 

Fakültemiz Yönetim Kurulunun 21/12/2012 tarih ve 21/11 sayılı kararıyla

“a) Uygulamalı ve/veya uygulamadan oluşan derslerden, dersin devamını alarak uygulama veya final sınavından başarısız olan öğrencilerin dersi tekrar etmesi durumunda devam koşulu aranmaz.

b) Uygulamalı ve/veya uygulamadan oluşan derslerde öğrencinin final sınavına girebilmesi için uygulama sınavından başarılı olması gerekir.”

maddeleri kabul edilmiştir.

Buna göre derse devam edip uygulama sınavından başarısız olan öğrencilerin dersi tekrar etmeleri durumunda derse devam koşulu aranmayacak olup; daha önce uygulama sınavından başarılı olan, ancak dönemsonu sınavından başarısız olduğu için dersi tekrar eden öğrencilerin de uygulama sınavına girmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

DEKANLIK