ziraat-fakultesi-logo

Salı, 11 Nisan 2017 10:47

Ders Değişiklik İşlemleri Hakkında

Ege Üniversitesi Kayıt-Kabul Yönergesinin 17/5 Maddesi (Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ara sınav dönemine kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili birim yönetim kurulu karar verir) uyarınca ders ekleme çıkarma işlemleri en geç ara sınav dönemine kadar yapılabilmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak ders ekleme-çıkarma başvuruları kabul edilmeyecektir.

       Bu nedenle öğrencilerimizin kayıtlı oldukları dersleri kontrol etmeleri ve varsa değişiklik talepleri için 21 Nisan 2017 tarihine kadar Ders Değişiklik Formu ve dilekçe ile Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.